Gemeenteraad Kapelle terug van reces

Gemeenteraad Kapelle komt weer bijeen op dinsdagavond 27 augustus om 19.30 uurWat was ook al weer de tekst van de overbekende spreuk:

‘Na gedane vakantie is het weer goed om te . . . ‘ ?
Serieuze zaken staan op de agenda van de eerste gemeenteraadsvergadering in Kapelle:
Naar aanleiding van het persbericht van de Gemeente Kapelle:

Na gebruikelijke  opening en regeling van werkzaamheden (vaststelling agendapunten) volgen onder andere: Mededelingen, Spreekrecht en “Vragen over  vissteigers”;

Daarna volgt een Presentatie van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum door de heren H. Verhagen en K.Nieuwenhuyzen.

Besluiten staan niet gepland voor deze raadsvergadering.

Bespreekpunten via ingekomen stukken:

a. Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden

b. Brief van Minister R. Plasterk inzake Rekenkamer;

c. Brief Klaverblad Zeeland.

Verder:  een bespreeknotitie Begroting Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) / Vaststelling 1e wijziging Algemene Plaatselijke verordening Kapelle 2012 met betrekking tot de nieuwe drank- en horecawet (2013/46) / Bespreeknotitie ontwerp bestemmingsplan Choorhoek. En nog een voorstel kredietaanvraag ten behoeve van planafwikkeling De Bieselinghe (2013/47)

Ieder kan de raadsstukken bekijken via:

 http://www.kapelle.nl/bestuur-en-organisatie/agenda_42129/

Wie online wil meeluisteren zou dat kunnen doen op dinsdag 27 augustus vanaf 19.30 uur via:   http://kapelle.notubiz.nl/

Volgens het persbericht is iedereen uitgenodigd om de gemeenteraadsvergadering bij te wonen. Aanvangstijd is gepland op 19.30 uur in het gemeentehuis in Kapelle.