Meer bewegen via: Elke stap telt

Stichting  Welzijn Kapelle organiseert weer een succesvol wandeltrainingsprojectWekelijks werken aan eigen wandelconditie en topfit voelen in de zomer:

Stichting Welzijn Kapelle organiseert vanaf 10 april het succesvolle wandeltrainingsproject “Elke stap telt” . Iedereen kan meedoen: jonger of ouder, man of vrouw, vooral voor minder getrainde  wandelaars. De ervaring is, dat vooral ouderen (55+) een stimulans nodig hebben om meer te bewegen. Bij elke wandelaar wordt een speciaal wandelprogramma opgesteld, dat afhankelijk is van eigen sportief niveau en conditie. 
Eerste start:
De eerste bijeenkomst start op donderdagmorgen 10 april vanaf 09.30 uur in Wemeldinge. Na de kennismaking wordt via een wandeltest het instapniveau van het wandelprogramma bepaald. Elke deelnemer krijgt een stappenteller en een persoonlijk, individueel opbouwprogramma. Het is vooral een plezierig in beweging zijn, waarbij speciaal opgeleide vrijwilligers dit project begeleiden.
Niet alleen de wandelprestatie:
Naast het opbouwen van een persoonlijke sportieve conditie is de gezelligheid ook een belangrijk element bij deze activiteiten. Wekelijks komen alle deelnemers bij elkaar om hun nieuwe weekschema op te halen, ervaringen uit te wisselen en samen een mooie wandeling te maken. Zo ontmoet je andere deelnemers en kun je afspreken om ook gedurende de week samen met iemand te wandelen.
Extra goed en gezond om te weten:
Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt er ook voorlichting gegeven over gezondheid en gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld over een actieve leefstijl, gezonde voeding, juiste wandeluitrusting, regulier sportaanbod of natuurbeleving. Een unieke combinatie van sportiviteit en gezelligheid! 
Na tien weken stoppen met wandelen?
Nee, er zijn in de gemeente Kapelle voldoende sport- en beweegmogelijkheden mogelijk.
Deelnemers van vorige sessies hebben vaak aansluiting gezocht bij andere groepen of wandelen individueel. Bij deze bijeenkomsten is voldoende informatie aanwezig.  
Donderdag 10 april 2014 vanaf 09.30 uur Wemeldinge
Opgeven kan via telefoonnummer (op openingstijden van het gemeentehuis)
0113 – 34. 34.74 Stichting Welzijn Kapelle, de heer J. van Hove;
ook opgave via email is mogelijk: info@welzijnkapelle.nl 
De deelname is gratis. 
Voor donderdag 29 mei (Hemelvaarsdag) is een alternatieve datum beschikbaar.
Speciale kleding of schoeisel is niet vereist, alleen op hakken lopen is niet handig.
Meldt u zich tijdig aan? Maximum aantal deelnemers is 15 (en vol=vol)