Sprankelende lezing over onderwater-wereld door Dick Poelemeijer 

Dick Poelemeijer houdt bij Aquariumvereniging ‘de Vuurneon’ inKapelle op vrijdag 21 maart een lezing met beelden van de wonderlijke onderwaterwereld met als thema: “15 biotopen en waterwaarden bepalen”Met vivaristieke kennis sinds 1954 opgedaan, mogen we de heer Dick P. Poelemeijer wel een deskundige van formaat noemen. Met diverse publicaties op zijn naam, onder andere van  Groei en bloei van aquatische planten, de Hongaarse waterwisselaar, Wat is er aan de hand in BrazilIë, uw aquarium in ander licht, de logica van constante waterverversing, over de piranha  tot en met de vraagstelling ‘Led of Plasma verlichting’ is genoemde nestor iemand die belangstellenden een hele avond kan boeien met allerlei wetenswaardigheden  over een zo kleurrijke hobby: het houden van een aquarium, terrarium of vijver. Het bezitten van een dergelijk object is een eerste stap, maar daarna opent zich pas een wereld van kleurrijke mogelijkheden en kansen.

De avond begint voor de pauze met een inleidende beamer presentatie waarbij de spreker u meeneemt naar vijftien verschillende biotopen, waar hij per biotoop een aantal vissen en planten de revue laat passeren. Het eerste biotoop die besproken wordt is het Amazone drainage gebied, met zijn verschillende instromen. Na Midden-Amerika wordt de oversteek 
gemaakt naar Afrika. Bij het Victoria meer, staat hij stil bij, wat in de film ‘DARWIN’S 
NIGHTMARE’ tot uitdrukking komt, namelijk ‘biotoop vervalsing’ door uitzetting van de 
nijlbaars (Lates niloticus). 
Dan volgt een pauze, waarin 2 teams van 2 personen ieder  een zestal watermetingen zullen verrichten uit een waterbak met vissen. De testpersonen hebben de keuze uit het bepalen van de Totale hardheid, Carbonaat hardheid, Zuurgraad, Micro Siemens, Ammonium, Nitriet, Nitraat, Zuurstof, IJzer, Koper, Fosfaat en Silicium dioxide. 
Dick Poelemeijer zal na de pauze in de workshop “waterwaarden bepalen” de gevonden resultaten met betrekking tot mogelijke afwijkingen bespreken en suggesties geven voor mogelijke verbeteringen.
Lezing door de heer Dick Poelemeijer over 
“15 Biotopen” & workshop “Waterwaarden bepalen”

Vrijdagavond 21 maart om 20.00 uur. Toegang is gratis

Verenigingslokaal ‘de Basis’, Bruëlisstraat 21, Kapelle