Lezing Industrieel Erfgoed

Foto:

Gebouwen uit industrieel tijdperk uit de regio krijgen opnieuw aandacht. Zaterdag 4 oktober houdt Toon Franken een lezing in KapelleOver fabrieken, meestoven, veilinggebouwen, transformatortorens, graansilo’s, weegbruggen (maar ook moderne werken, zoals de televisietoren, de watertoren),  zal het onder andere gaan. Allemaal gebouwen, gebruiksmiddelen en machines, die vooral in de afgelopen eeuw hun waarde hebben bewezen. Ook voorbeelden van historische muurreclames komen aan de orde.

Veel gebouwen en objecten zullen vooral voor ouderen herkenbaar overkomen, maar ook jongeren kunnen een inkijkje krijgen in het ontstaan, de glorietijd en de eventuele afbouw van werk en gebouwen.
Het is een tocht langs bestaand en gesloopt industrieel erfgoed in Zeeland. Ook krijgen belangstellenden tips voor het zoeken in archieven van mensen die in dat erfgoed hebben gewerkt, bijvoorbeeld stampers in een meestoof, machinisten in een stoomgemaal, arbeiders in fabrieken, vlassers, smeden, stokers op schepen, enzovoorts. Het zal dus niet alleen om de gebouwen gaan maar ook over mensen die het ambacht uitoefenden.
Daarnaast zal gesproken worden over oprichting, doelstelling en activiteiten 
van de Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland, geïllustreerd met vele 
afbeeldingen. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan recente ontwikkelingen, zoals de samenwerking met het Meldpunt erfgoed Zeeland.
(Organisatie is in handen van de Nederlandse Genealogische Vereniging,
Afdeling Zeeland) “Voorouders komen tot leven”.
                                             Lezing Industrieel Erfgoed in Zeeland
                                                        door de heer Toon Franken
                                         Toegang is gratis en makkelijk bereikbaar

                                               Zaterdag 4 oktober om 14.00 uur
                                                          Dorpshuis ‘de Vroone’,
                                                    C.D.Vereekestraat 74, Kapelle