Gemeenteraad komt weer bijeen

Vergadering van de gemeenteraad op dinsdagavond 29 oktoberOp de agenda staan: 


Besluiten nemen over:
 –  Startnotitie voor bestemmingsplan De Stelhoeve-Zuid en 
 –  Startnotitie voor de herziening van de welstandsnota.

Gedebatteerd, dus nog geen besluiten nemen, wordt er over:
 –  Regionale Woningmarktafspraken De Bevelanden 2020;
 –  Voorstel tot vaststelling begroting 2014;
 –  Voorstel tot vaststelling van de notitie reserves en voorzieningen 2014-2017 behorende        bij de begroting 2014.
Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 29 oktober vanaf 19.30 uur.

Bijwonen hiervan op de publieke tribune is mogelijk.
Ook kan worden meegeluisterd via internet: www.kapelle.notubiz.nl
Voorafgaand aan de vergadering zal om 19.00 uur de winnaar bekendgemaakt worden van de wedstrijd “Maak een Staatsieportret van Koning Willem Alexander”.