Lekker knallen bij jaarwisseling

Foto:

Normaal is carbid schieten verboden, maar . . .Naar aanleiding van het persbericht van de gemeente Kapelle:

Carbid schieten is normaal verboden volgens artikel 2.78 van de APV (de Algemene Plaatselijke Verordening). Er is een uitzondering: op 31 december wil de gemeente carbid schieten toestaan onder voorwaarden. En onder welke voorwaarden dan?
Een vergunning om carbid te mogen schieten: aanvragen tot 16 december bij de gemeente. Tijden van carbid schieten zijn tussen 10.00 uur op de oudejaarsdag tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Met andere woorden: is de vergunning binnen, mag je maximaal 16 uur carbid schieten. Een aanvraagformulier is te vinden via: www.kapelle.nl
Te late aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
Ook andere evenementen:
Bij ook andere evenementen rond de jaarwisseling is een vergunning nodig.
Een feest organiseren in de openlucht of openbaar gebied. Daarvoor kan ook vergunning aangevraagd worden via college van burgemeester en wethouders. zie: www.kapelle.nl
Carbid schieten: Hoe doen ze dat in Overijssel (Glanerbrug)? Kijk maar: