Gemeentelijke wetenswaardigheden

Naar aanleiding van het persbericht van wethouder HerselmanVakantie of niet, Kapelle.nieuws.qz0.nl werk door.

Hieronder volgt het schrijven van wethouder Herselman, dat we volledig afdrukken:

  • Lening gemeente Borsele: in verband met behoorlijke investeringen moesten wij voor 31 december a.s. nog een langlopende lening afsluiten. Normaliter sloten wij deze via de BNG af, maar door de intrede van het schatkistbankieren deed zich de mogelijkheid voor dit via de gemeente Borsele te regelen. Deze gemeente had overtollige geldmiddelen, waardoor beide gemeenten deze deal konden sluiten.
  • Toeristische bewegwijzering: begin 2014 gaan wij onze eigen bewegwijzering in de kernen vernieuwen. Hiermee is een bedrag van € 40.000 gemoeid. We gaan gebruik maken van de landelijke richtlijnen voor toeristische bewegwijzering, wat betekent bruine borden met witte letters. Voor 1 april 2014, de start van het toeristenseizoen, moet het klaar zijn.
  • Ruimen en uitbreiden begraafplaatsen: op de begraaf­plaatsen in Kapelle, Biezelinge en Wemeldinge is de uitgifte van graven zo ver gevorderd dat een nieuwe actie nodig is om blijvend over voldoende graven te kunnen beschikken. De voorraad graven op de begraafplaats Schore is nog voldoende. Op de genoemde begraafplaatsen moeten ruimingen worden uitgevoerd om ruimte te maken voor nieuwe graven. Deze vergen echter een lange procedure- en wachttijd. Tegelijkertijd moeten daarom ook uitbreidingen worden aangelegd om tijdig over nieuwe graven te kunnen beschikken. Begin 2014 wordt gestart met de voorbereidingen. De uitvoering van de ruimingen staat gepland in 2015/2016. De uitbreiding van de begraafplaatsen Biezelinge en Wemeldinge in de tweede helft 2014 en de uitbreiding Kapelle in 2018.
  • Natuurspeelplek Kapelse Bos: de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de natuurspeelplek in het Kapelse Bos zijn klaar. Staatsbosbeheer en de Scouting zullen de komende periode de plek klaarmaken. De opening is voorzien op zaterdag 15 maart 2014 om 10.00 uur.
  • Inrichtingsplan Vroonlandseweg: het inrichtingsplan voor de Vroonlandseweg (terrein Brede School en sportcomplex) is aangepast en aan de omwonenden getoond. De reacties hierop waren overwegend positief, waarna het door ons College is vastgesteld.
  • Woonrijpmaken Zuidhoek: de plannen voor het woonrijpmaken van Zuidhoek zijn gepresenteerd en positief ontvangen. We gaan dit fasegewijs uitvoeren afhankelijk van de bouwvorderingen op bepaalde plaatsen. In afwijking van het Beeldkwaliteitsplan hebben wij de bewoners van de Annie MG Schmidtsingel schriftelijk de keuze voorgelegd voor asfalt te kiezen in plaats van klinkers.
  • Afwikkeling De Bieselinghe: alle overeenkomsten met De Klinker BV zijn getekend, waardoor de herontwikkeling van het plan ter hand kan worden genomen. Aan vijf ontwikkelaars zal gevraagd worden een aanbieding te doen om een tweetal kavels verder te ontwikkelen.
  • AVA Delta NV: de algemene vergadering van aandeelhouders van Delta NV heeft vorige week weinig nieuws gebracht. De hoofdmoot ging over het dividend voor de komende jaren. Getracht wordt € 20 miljoen uit te keren, maar garanties zijn niet te geven. In feite dezelfde boodschap van vorige maand. Dit geldt ook voor de jaren na 2014, de verwachte winst is ongeveer € 50 miljoen maar ook hier zijn er nog onzekerheden die kunnen leiden tot meer of minder dividend voor de aandeelhouders.
Cookieinstellingen