Nieuwe wegwijzers in kernen Kapelle

Foto:

Wie kan mij de weg naar mijn bestemming in Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge of Schore vertellen?Het zal vast wel even wennen zijn: De gemeente gaat de bewegwijzering veranderen.

Lokale objecten krijgen een verwijziging met een blauw bord, zoals Gemeentehuis. En toeristische en recreatieve pleisterplaatsen krijgen een bruin wegwijzerbord, bijvoorbeeld naar een toeristisch/recreatief object. 
Aanleiding is, dat door soms onduidelijke bewegwijzering verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan.  Inmiddels zijn er internationaal geaccepteerde/toegepaste systemen, waardoor het voor ieder duidelijk kan zijn, waar een bepaald gebouw te vinden is. Duidelijke bewegwijzering voorkomt onnodig zoekgedrag en is eerder herkenbaar.
Eisen en criteria voor de nieuwe bewegwijzering zijn: uniformiteit, continuïteit, leesbaarheid en begrijpelijkheid.
Op de website van gemeente Kapelle staan de volgende punten verder uitgewerkt:
Huidige situatie / Algemene Uitgangspunten / Hoofdroute voor bewegwijzering /
Criteria voor vermelding / Vormgeving en plaatsing borden / Financiering / Procedure aanvraag
Voor meer informatie over deze verandering wijzen wij u de weg naar deze website.

Cookieinstellingen