Gemeentelijke bekendmakingen

een handig lijstje met verwijzings-links voor belangstellendenOfficiële bekendmakingen, die belangstellenden kunnen vinden door te klikken op de hierbij gegeven link:

 • Openbare zitting op vrijdagmiddag 7 februari, 16.00 uur, waar de voorzitter van het centraal stembureau de beslissingen bekend maakt de geldigheid en de nummering van de ingeleverde kandidaatverkiezingslijsten. (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Aanvraag omgevingsvergunning (plaatsen tuinhuis) Binnendijk 2 066  Wemeldinge (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Veilingweg 2, Kapelle (reguliere voorbereidingsprocedure) (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Standplaatsvergunning Vishandel Sjaak Tramper voor standplaats vanaf 1 mei 2014 tot en met 30 september 2014 op Sluisplateau Wemeldinge (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Verleende ontheffing stoken op grond van de Wet Milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening aan de Dijkwelseweg, Kapelle (rest- en snoeihout) (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Melding sloop Paardeweegje 3, Biezelinge (asbesthoudende materialen van een ketelhuis van een kassencomplex) (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Bekendmaking beleidsregel onderhoudssubsidie gemeentelijke monumenten (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Ter inzage legging kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2014 (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Ter inzage legging opleggen maatwerkvoorschrift Wet Milieubeheer (Kole Holding, Rijksweg 3A, Kapelle) (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Ter inzage legging opleggen maatwerkvoorschrift Wet Milieubeheer (Stichting het Zeeuws Beeld, Jufferswegje 12P008,Kapelle) (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Ter inzage legging opleggen maatwerkvoorschrifrt Wet Milieubeheer (Servis Group B.V., Handelsweg 77, Kapelle) (webpagina Gemeente Kapelle);
 • Ontwerpwijzigingsplan Noordstraat 30 en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Kapelle (webpagina officiële bekendmakingen)
Cookieinstellingen