Laatste gemeenteraad vóór D-Day?

Extra gemeenteraadsvergadering vóór de dag van de verkiezingenDe tweede dinsdag in maart stond oorspronkelijk niet op het agendaschema van de raad.

Op de laatste vergadering van 25 februari was duidelijk, dat deze extra avond nodig was.
Op de hamerstukkenlijst staat  
a. Bestemmingsplan Oesterbaai;
b. Stimuleringslening woningverbetering;
c. Treasurystatuut gemeente Kapelle;
d. Krediet vervanging verlichting ‘de Vroone’
Bij de bespreekpunten komen aan bod: 
a. Choorhoek;
b. Voorzieningen rondom WMO 2014;
c. Kadernota Sociaal Domein;
Voorbereidende vergadering:
a. Advies over zendmachtiging Stichting Radio Midden Zeeland;
b. Zienswijze Kadernota SWVO 2015;
c. Kredietvoorstel extra groene minicontainers + wijziging verordening afvalstoffenheffing;
d. 4e herziening bestemmingsplan (bouw 4 seniorenwoningen aan Jip en Janneke);
Dinsdagavond 11 maart 19.30 uur: 
Gemeenteraadsvergadering in het Gemeentehuis, 
Adres: Kerkplein 1, Kapelle, ieder is welkom.
Meer informatie, onder andere downloaden documenten; zie website gemeente Kapelle;
Gebruikmaken van het spreekrecht via deze folder: webpagina gemeente Kapelle
Meeluisteren tijdens de vergadering of terugluisteren via : notubiz
Cookieinstellingen