Bericht van de burgemeester

Foto:

Oproep en een persoonlijke boodschap van burgermeester Stapelkamp, van Kapelle

Persoonlijke boodschap van onze eerste burger:
Met een oproep om volgende week iets te doen, wat u niet elke dag gewoon bent: een vakje inkleuren met een rood potlood en daarbij aangeven, welke persoon namens u mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Het artikel geeft onder andere antwoord op vragen zoals: Wat het belang is van de gemeenteraad, welke taken en zorgen de gemeenteraad heeft, hoeveel geld daarmee gemoeid is en  wie er beslist of wij als gemeente wel of niet zelfstandig blijven. En als u nu nog niet weet op wat of wie u volgende week woensdag wilt stemmen, staan er ook nog een tweetal tips bij. Dan zou er toch geen reden meer te bedenken zijn, waarom u daar op woensdag 19 maart niet even wat tijd voor vrijmaakt?
Het volledige bericht is hieronder te lezen :
Bericht van uw burgemeester
U bent aan zet
Nog een week te gaan en u bent aan zet. De 9.527 stemgerechtigde burgers van Kapelle mogen met een rood potlood aangeven wie zij als hun vertegenwoordigers willen. Vijftien mannen en/of vrouwen die namens u onze mooie gemeente mogen besturen en die ook de wethouders zullen aanwijzen voor het dagelijks bestuur. Het is mooi om te zien dat enkele tientallen burgers van Kapelle zich bereid verklaard hebben om die verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ze zijn bereid om hun tijd en energie beschikbaar te stellen voor het besturen van onze gemeenschap. Tegen niet meer dan een heel beperkte onkostenvergoeding. Het is geen eenvoudige taak en je krijgt er lang niet altijd waardering voor want je kan het tenslotte niet iedereen naar de zin maken, besturen is kiezen met het algemeen belang voor ogen. Maar ze verdienen onze waardering en zeker ook onze steun, ons meeleven en meedenken. Ze hebben dat ook nodig, want ga er maar aanstaan, het is een enorme verantwoordelijkheid.

Aan u de keus aan wie u het bestuur van de gemeenschap waarin u leeft toevertrouwt. Aan u de keus aan wie u de 25 miljoen euro (na de overdracht van extra taken zelfs meer dan 30 miljoen) toevertrouwt die de gemeente jaarlijks uitgeeft. Een budget waar we zuinig mee om zullen moeten gaan de komende jaren. Voor nieuwe leuke dingen is nauwelijks geld beschikbaar terwijl we voorlopig wel een miljoen tekort komen op de begroting voor de volgende drie jaren. 

De gemeente beslist over tal van zaken, zoals de bouw van woningen, de huisvesting van de basisscholen, de toepassing van milieuregels, het onderhoud van onze wegen en parken, de begraafplaatsen, ruimte voor bedrijvigheid, subsidies voor verenigingen, beheer van de sportaccommodaties en zo kan ik nog wel even doorgaan. En de gemeente mag ook binnen zekere grenzen eigen belastingen heffen en kosten in rekening brengen. Tenslotte is vanaf januari 2015 de gemeente ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg en waarschijnlijk ook een groot deel van de zorg voor kwetsbare mensen. Aan wie vertrouwt u de huishoudelijke zorg voor uw dementerende buurvrouw toe, het autistische kind van uw vrienden, de beschutte werkplek voor die kwetsbare neef? Maar er komen ook vragen op ons af over de toekomst van ons bestuur, zelfstandig maar intensief samenwerkend met de buurgemeenten of gaan we naar een gemeente Bevelanden?

Op tal van plaatsten op deze wereld wordt soms zelfs letterlijk gevochten door mensen voor de vrijheid om zelf te mogen bepalen door wie men bestuurd wordt, van Kiev tot Kigali, van Thailand tot Tunesië. We kunnen ons er nauwelijks iets bij voorstellen, zo gewoon zijn we het gaan vinden, maar het is een voorrecht te leven in een democratie, dat de meerderheid van de mensheid niet gegeven is. U mag op 19 maart 2014 weer uw vertegenwoordigers kiezen. Als u nog niet weet op wie, kom dan naar de debatten op 13 maart 2014 in de Cederhof of op 17 maart 2014 in De Vroone. Ik hoop dat u komt naar het stembureau en zo uw steentje bijdraagt aan het bestuur van onze gemeenschap. In 2010 bracht 67,86% van de kiesgerechtigde Kapellenaren hun stem uit voor de raadsaverkiezingen, ik hoop dit jaar op meer, omdat onze gemeenschap het waard is.

Met een hartelijke groet,
Anton Stapelkamp
Burgemeester Kapelle
Op Twitter te volgen via @AntonStapelkamp
Cookieinstellingen