Proefproject cliëntvervoer Kapelle

Proefresultaten tellen mee voor keuze cliëntvervoer

De verantwoordelijkheid voor de zorg en vervoer van cliënten is nu nog ondergebracht bij de AWBZ (Rijksoverheid), maar komt vanaf 1 januari 2015 bij de gemeenten. Het betreft clienten, die thuis wonen en een indicatie hebben voor dagbesteding. Tegelijkertijd krijgen de gemeenten minder geld daarvoor, dan het Rijk zelf daarvoor heeft uitgegeven.
Daarom heeft SMWO (samenwerkingsverband, ofwel voluit:  Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio) in samenwerking met Zorggroep Ter Weel een proef gestart, om uit te zoeken hoe het cliëntenvervoer naar de dagbesteding het best (kwalitatief) en financieel het lucratiefst kan worden gefinancierd.
Het zal gaan om twee vormen (experimenten) van vervoer: 
a. vervoer naar de dagbestedingslocatie Moerzicht in Yerseke door middel van vrijwilligers; b. vervoer naar de dagbestedingslocaties in Goes met de Regiotaxi Oosterschelde, dat wordt aangestuurd door de Gemeentelijke Vervoerscentrale (vanuit Terneuzen).
De proef zal lopen tot juni 2014. De betrokken gemeenten in de Oosterschelderegio zullen de resultaten gebruiken voor het maken van hun keuze met betrekking tot kwaliteit en financiële haalbaarheid (efficiency).
Het volledige gemeentelijke persbericht is ook te lezen op www.kapelle.nl
Cookieinstellingen