Eerste raadsvergadering na verkiezingen

Gemeenteraad  Kapelle komt voor het eerst bijeen na de verkiezingenDe laatste vergadering van de gemeenteraad in ‘oude’ samenstelling staat gepland voor dinsdag 25 maart.

Gemeenteraadsvergadering dinsdag 25 maart gepland aanvangstijdstip: 19.30 u.
Naast de gebruikelijke agendapunten staan 
voor die avond op de hamerstukkenlijst:
a. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Kapelle-Biezelinge, 4e herziening’ voor de bouw van vier seniorenhuurwoningen aan Jip en Janneke;
b. Advies over zendmachtiging Stichting Radio Midden Zeeland;
c. Kredietvoorstel extra groene minicontainers + wijziging verordening afvalstoffenheffing
  
Daarna zal de raad een oordeel uitspreken over het verloop van de verkiezingen (volgens de kieswet, artikel V4); 
Dan volgt onderzoek van de geloofsbrieven van (in alphabetische volgorde):
 • mevr. J.K. (Joyce) Bommer (PvdA)
 • dhr. E.J.F. (Ernest) Franken (CDA)
 • dhr. P. (Pierre) Kruizinga (CU)
 • dhr. J. (Joute) van der Mey (VVD)
 • dhr. I.A. (Iman) Vleugel (VVD)
en wordt afscheid genomen van  de raadsleden (ook in alphabetische volgorde):
 • mevr. L.J. (Leonie) Dominicus-Breure (VVD)
 • dhr. H.M. (Hans) Riel (PvdA)
 • mevr. M. (Ria) Rijksen-Blok (CU)
 • dhr. A.W. (André) Schmid (GB)
 • dhr. A.J. (Ad) Slabbekoorn (CDA)
 • dhr. C.A. (Kees) Toorenaar (CDA)
en wethouder L.F. (Leo) Kosten (SGP)
Vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
Ieder is welkom. Ook kan de vergadering gevolgd of teruggeluisterd worden 
Raadsagenda en bijbehorende stukken zien via deze link te vinden.
De vergadering van de gemeenteraad in nieuwe samenstelling staat gepland voor donderdag 27 maart, ook weer om 19.30 uur.
Cookieinstellingen