Gemeenteraad dinsdagavond 22 april

naar aanleiding van persbericht van gemeente KapelleGemeenteraad Kapelle komt dinsdagavond 22 april weer bijeen.

Op de planning staan naast de gebruikelijke agendastukken:
  • Overzicht stand van zaken afdoening moties en uitvoering toezeggingen aan de raad per 1 april 2014
  • Verslag integriteit 2014 met begeleidende brief burgemeester
  • Vaststellen vergaderschema april t/m december 2014
  • Benoemen leden bestuur Facetscholen (2014/30)
  • Vaststellen welstandscriteria Choorhoek (2014/29)
  • Verruimen kwijtscheldingsnormen gemeentelijke belastingen (2014/31)
Raadsstukken zijn te bekijken via: website kapelle.nl
Gemeenteraadsvergadering: dinsdagavond 22 april vanaf 19.30 uur
Raadszaal van het gemeentehuis Kapelle, Kerkplein 1, Kapelle
Iedereen is van harte welkom
(live)verslag mogelijk via: www.kapelle.notubiz.nl
Cookieinstellingen