Meldpunt onveilige fietsplekken Kapelle

Foto:

Onveilige fietsplekken en fietsknooppunten in kaart gebrachtZo’n veertig reacties heeft het opgeleverd na een oproep van de gemeente Kapelle. Diverse paaltjes, obstakels of andere fietsgevaarlijke plekken waren gemeld en met de uitkomsten gaan diverse mensen mee aan de slag. Een aantal onnodige of overbodige paaltjes/obstakels worden verwijderd en de buitengewoon opsporingsambtenaar zal extra handhavend gaan optreden. Dan komt ook nog een attentie/uitleg over bepaalde voorrangssituaties.

Bepaalde plekken kunnen niet één-twee-drie aangepakt worden, omdat dit met de herinrichting van de straat in verband staat. Waterschap en Provincie Zeeland zullen de aangemerkte plaatsen, die buiten de bebouwde kom liggen, doorgeseind krijgen. 
Als er nog verkeerssituaties zijn, die aandacht verdienen, wil gemeente Kapelle dit graag nog vernemen. Tenslotte eindigt het bericht met: “We hopen hiermee de knelpunten voor de fiets te verminderen en de veiligheid te verhogen. We danken iedereen voor het meedenken.”
Bron: Persbericht Gemeente Kapelle
Cookieinstellingen