Rode kaart voor schoolbestuur?

Gemeenteraadsvergadering Kapelle zal dinsdagavond 13 mei oordelen over schoolbestuur FacetscholenDinsdagavond 13 mei 19.30 uur komt een motie van de PvdA aan de orde op de gemeenteraadsvergadering in Kapelle. Genoemde motie wil voorkomen dat een voorstel van het college van B&W om het bestuur van de Facetscholen (Openbaar Onderwijs) alsnog rechtmatig te benoemen niet wordt gehonoreerd.

Volgens het PvdA-fractielid J.Bommer is de aanstelling van de leden van het schoolbestuur indertijd niet op statutair correcte wijze uitgevoerd. Zij wil, dat leden van het schoolbestuur op deze avond van hun functie worden ontheven.
Verder zullen naast de gebruikelijke agendapunten dinsdagavond 13 mei op de gemeenteraadsvergadering aan de orde komen:
 • Aanbieding coalitieakkoord;
 • Benoeming, beëdiging en vaststellen tijdsbestedingsnorm wethouders;
 • Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden;
 • Benoeming en beëdiging nieuw te benoemen raadsleden;
 • Benoeming leden van diverse commissies;
 • Benoeming gemeentelijk vertegenwoordiging in GR-en;
 • Verruiming kwijtscheldingsnormen gemeentelijke belastingen (hamerstuk);
 • Benoemen leden Facetscholen (bespreekstuk);
 • Vaststellen welstandscriteria Choorhoek (bespreekstuk);
 • Kredietvoorstel uitbreiding begraafplaats Biezelinge;
 • Vaststellen  verordening Wet Basisregistratie personen Gemeente Kapelle 2014.
Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 13 mei 
Gemeentehuis, Kerkplein 1, Kapelle
aanvang 19.30 uur
Meer informatie en documenten zijn te vinden via de webpagina van gemeente Kapelle.
Planning is dat de gemeenteraadsvergadering  te beluisteren (zowel live, als terug te luisteren) is via: http://kapelle.notubiz.nl/
Cookieinstellingen