Raadsvergadering Kapelle: 10 juni

Gemeenteraad Kapelle vergadert dinsdag 10 juni. Wat op de agenda staat . . .Naast de gebruikelijke agendapunten komen dinsdagavond onder andere aan de orde:

 • Onderzoek geloofsbrief, benoeming en beëdiging van mevrouw Wilma Flipse (als opvolger van de heer Cees van Ruiten PvdA);
 • Besluit over het vaststellen van het coalitieakkoord 2014/2018;
 • Besluit over kredietvoorstel uitbreiding begraafplaats Biezelinge;
 • Besluit over vaststellen verordening Wet Basisregistratie personen Gemeente Kapelle 2014;
 • Bespreekstuk: Vaststellen bestemmingsplan Kapelle-Biezelinge 6de herziening;
 • Bespreekstuk: Aanwijzen activiteiten in het kader van Wet markt en overheid;
Voorbereidende vergadering:
 • Jaarrekening 2013;
 • Bestemming rekeningresultaat 2013
 • Bespreeknotitie Minimabeleid
 • Kredietvoorstel voor tijdelijke inhuur decentralisaties/transities
 • Verzoek ontheffing schenktijd APV
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Zeeuwse Muziekschool
 • Zienswijze 1e, 2e en 3e begrotingswijziging 2014 VRZ
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2015 VRZ
 • Zienswijze 1e begrotingswijziging 2014 Regionale uitvoeringsdienst Zeeland  (RUD)
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2015 RUD
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2015 GR De Betho

Extra informatie, bijgevoegde documenten (onder andere Notitie Instandhouding obs de Tunnel, Schore) zijn te vinden op de webpagina van de gemeente Kapelle.

Gemeenteraadsvergadering dinsdag 10 juni vanaf 19.30 uur
in de raadszaal Gemeentehuis Kapelle, Kerkplein 1, Kapelle
Toegang is gratis, iedereen is welkom.

Eventueel is de vergadering live te volgen of terug te luisteren via: kapelle.notubiz.nl/
Cookieinstellingen