Raadsvergadering 8 juli aanstaande

Foto:

Gemeenteraad Kapelle vergadert dinsdag 8 juli. Wat op de agenda staat . . .Naast de gebruikelijke agendapunten staan de volgende zaken op het programma:

Besluitvormende vergadering:
 • Notitie instandhouding openbare basisschool De Tunnel te Schore;
 • Benoeming bestuurslid Stichting Facetscholen;
 • Verzoek ontheffing schenktijd APV;
 • Jaarstukken 2013;
 • Bestemming rekeningresultaat 2013;
 • Kredietvoorstel voor tijdelijke inhuur decentralisaties/transities;
 • Aanbesteding accountantsdiensten;
 • Programma-indeling begroting raadsperiode 2014-2018;
 • Zienswijze Plan van Aanpak Zo;
Voorbereidende vergadering:
 • Bedrijfsplan WIZ: presentatie door de heer J. Schipper;
 • Bespreeknotitie 1e Bestuursrapportage 2014 (ter kennisname);
 • Begrotingswijziging;
 • Notitie Herziening grondexploitaties;
 • Uitspraak Hof inzake bodemsanering Zuidhoek;
 • Bespreeknotitie Kadernota 2015-2018 GGD Zeeland;
 • Bespreeknotitie Bestemmingsplan Buitengebied.
Een uitwerking van de agendapunten en overige informatie is ook te vinden op de webpagina van gemeente Kapelle.
Begin van de vergadering staat gepland om 19.30 uur. Iedereen is welkom. 
De bijeenkomst zal te volgen zijn (of naderhand teruggeluisterd kunnen worden)
Cookieinstellingen