Bestemmingsplan Brede School definitief

Bezwaar tegen bestemmingsplan door Raad van State ongegrond verklaard

Bestemmingsplan:
Gemeenteraad van Kapelle stelde eind november 2013 het bestemmingsplan Vroonlandseweg vast. Daarin is naast de realisatie van de nieuwe Brede School ook de mogelijkheid tot de bouw van elf woningen vastgelegd.
Aangetekend beroep:

Een inwoner van de Vroonlandseweg tekende beroep aan bij de Raad van State. De bezwaarmaker richtte de pijlen niet zozeer op de realisatie van de Brede School, maar wel tegen de bouw van elf woningen, die ook in het plangebied gebouwd zouden worden.

Raad van State:
De hoogste bestuursrechter wees het beroep op alle punten af en gaf aan dat de gemeente het bestemmingsplan voldoende heeft onderbouwd. Daardoor is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
Gevolg:
Hiermee is de weg vrij om bouw van de multifunctionele accomodatie (de Brede School) en  elf woningen mogelijk te maken. De omgevingsvergunning is in juli 2014 verleend. Dit na-jaar zal het gebied bouwrijp worden gemaakt, daarna kan de bouw van de school starten. 
(Bron: Persbericht Gemeente Kapelle)
Cookieinstellingen