Officiële bekendmakingen week 17

Foto: Gemeentehuis Kapelle

(Bron: Officiële bekendmakingen en persbericht gemeente Kapelle)

Gemeente Kapelle

Aanwijzingsbesluit:

 • Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 april 2015 besloten tot het aanwijzen van een toezichthouder, de heer E. Seip, op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 7.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), Artikel 92 Woningwet, Artikel 75 Huisvestingswet en de daarbij behorende wetgeving.

APV-vergunning:

 • Verleende vergunning aan speel-o-theek “De Schatkist” Kapelle voor het houden van een buitenspeeldag van 13.30 uur tot 15.30 uur op 10 juni 2015 aan de Fruithof (parkeerterrein) te Kapelle;
 • Verleende vergunning aan Nederlandse Onderwatersport Bond voor het houden van het wereldkampioenschap onderwaterfotografie van 22 tot en met 24 mei 2015 van 06.00 tot 18.00 uur in de Oosterschelde aan de Steldijk te Wemeldinge;
 • Verleende vergunning aan Oranjevereniging Kapelle-Biezelinge voor het organiseren van een vrijmarkt en kinderspelen op het Kerkplein te Kapelle, het afsluiten van het Kerkplein van 7.30 tot 18.00 uur tijdens Koningsdag op 27 april 2015 en het plaatsen van poorten, evenals ontheffing voor het veroorzaken van geluidshinder met geluidapparatuur en/of toestellen op 27 april 2015 van 8.30 tot 17.00 uur;
 • Verleende vergunning aan M.C.R. de Caisson voor het houden van een truck rit voor gehandicapten op 22 augustus 2015 in de gemeente Kapelle van 09.00 uur tot 14.00 uur.
 • Verleende vergunning voor een vaste standplaats weekmarkt op dinsdagochtend op het parkeerterrein aan de CD Vereekestraat te Kapelle voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit met een eigen verkoopwagen.

Meldingen:

 • Melding voor het plaatsen van routebordjes binnen de gemeente Kapelle van 28 t/m 31 juli 2015 t.b.v. Rijwiel- en Toervierdaagse;

Omgevingsvergunningen:

 • Verleende vergunning voor het plaatsen van een vaste trap aan De Stampertjes 12 te Kapelle;
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan de Oostelijke Kanaalweg 20 te Wemeldinge;
 • Verleende vergunning voor het legaliseren van het verbouwen van een winkelpand aan de Dijkwelsestraat 22 te Kapelle;
 • Verleende vergunning voor het bouwen van een veranda in de achtertuin aan het Waardekenshoekplein 2 te Biezelinge;
 • Verleende vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning met een schuur aan de Noordstraat 21 te Kapelle;

Overige bekendmakingen:

 • Nadere toelichting richtlijnen ten aanzien van gebruik recreatiewoningen op recreatiepark De Oesterbaai

 Provincie Zeeland:

Waterschap Scheldestromen:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook?
   Klik  HIER  en druk op “Vind ik leuk”.

Liever via Twitter?  Volg ons dan via
@Kapelle_nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook: dan 
HIER  aanklikken

Reacties