Overschot op de gemeentebalans

Foto: pixabay.com

Gemeentelijke balans in Kapelle lijkt ook meevallers te kennen:

Gaven de provinciale media op 19 december (2014) nog aan, dat gemeente Kapelle “onder preventief financieel toezicht” stond. Op 4 mei (2015) kwam het persbericht op tafel, dat gemeente Kapelle een overschot over 2014 kon noteren van ruim 2 miljoen euro.

Hoe kan dit?

Wethouder Jon Herselman legde uit: Dit is grotendeels te danken aan eenmalige meevallers: Positief resultaat grondexploitatie uit de wijk Overtieringe (€ 1.232.000,-), en verkoop perceel grond in Wemeldinge (€ 203.000,-).

Daarnaast:

Daarnaast kwam een hogere uitkering van het Gemeentefonds (€ 223.000,-), een hogere opbrengst van leges omgevingsvergunningen (€ 70.000,- lagere afschrijvingskosten (€ 80.000,-) en lagere rentekosten (€ 153.000,-).

Voorstel B & W:

In een volgende gemeenteraadsvergadering zal de raad definitief besluiten welke bestemming dit overschot krijgt.  Burgemeester en wethouders stellen voor dit overschot te bestemmen voor de reserve Brede School in Kapelle.

Andere geluiden:

Politieke partijen en diverse burgers in Kapelle hebben ook andere opties in petto. Bepaalde bezuinigingen kunnen verzacht worden en er spelen nog wensen die onder andere de zorg en het onderwijs betreffen. Het laatste woord is nog niet gesproken. Wordt vervolgd. . .

Reacties