Gemeenteraad Kapelle vergadert

Foto: Gemeentehuis Kapelle

(Bron: Persbericht Gemeente Kapelle)

Dinsdagavond 26 mei 2015:

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn onder andere de volgende zaken gepland:

Voorstel:

 • Voorstel te komen tot één werkgroep voor de decentralisaties sociaal domein

Moties en toezeggingen:

 • Afdoening moties raadsperiode 2014-2018  en Stand van zaken toezeggingen college 2014-2018

Besluitvormende vergadering
Hamerstukken

 • Bestemmingsplan Loswal Schore

Bespreekstukken

 • Vaststellen bestemmingsplan Kapelle-Biezelinge, 8e herziening,

met o.a. onderdeel: Startnotitie opstellen bestemmingsplan supermarkt ;

 • Vaststellen bestemmingsplan Kapelle-Biezelinge, 10e herziening

met o.a. onderdeel: Startnotitie opstellen bestemmingsplan De Flat ;

Voorbereidende vergadering

 • Vaststellen zienswijze SaBeWa
 •  Consultatie overname Zeeuwse Reinigingsdienst door de Gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z.
 • Wijzigen Gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z.
 • Bespreeknotitie 2e Begrotingswijziging 2014 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
 • Bespreeknotitie programmabegroting 2016-2019 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
 • Bespreeknotitie begroting 2016 RUD Zeeland
 • Bespreeknotitie begroting 2016 Veiligheidsregio Zeeland

 

Belangstellenden kunnen bijbehorende documenten inzien via de website: www.kapelle.nl

 

De raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van gemeentehuis Kapelle.

Aanvang 19.30 uur.

Reacties