Passie voor politiek in Kapelle?

Foto: Kapelle.nieuws.qz0.nl

Als enige gemeente in Zeeland mag Kapelle (gratis)  deze cursus presenteren:  ‘Politiek Actief’

“Ja, die besluiten, die in de gemeenteraad worden genomen, daar kun je toch geen invloed op uitoefenen!”, is een uitspraak die wel eens langs kan komen, als er gemeenteraadsverkiezingen aanstaande zijn. Maar is eigenlijk dat wel zo?

Wie weet er nou precies hoe het politieke balletje rolt?

Heeft een willekeurige burger eigenlijk wel invloed op lokale besluiten? Liggen de standpunten van te voren al wel vast? Democratie is mooi, maar heeft een individu wel wat in te brengen? Wie weet precies hoe het politieke balletje rolt?

Kapelle, uniek?

Kapelle mag als enige gemeente in Zeeland de cursus ‘Politiek Actief’ aan bieden aan belangstellenden. Aan mensen die politiek geïnteresseerd zijn, aan mensen die een belangengroep vertegenwoordigen en aan mensen die het leuk vinden en hun algemene ontwikkeling willen opkrikken.

 

Kapelle2

Wat, waar en wanneer

Vanaf 30 september gaat onder leiding van een deskundig cursusleider een (wekelijkse) avondcursus van start ‘Politiek Actief’. Deze cursus neemt deelnemers (in de raadszaal van gemeentehuis Kapelle) via een vijftal bijeenkomsten mee op verkenningstocht door de lokale politiek.

 

Microfoon

Onderwerpen

Samen met deskundige en ervaren gastsprekers kunnen cursisten kennismaken met onder andere onderwerpen als: werkwijze en rol van gemeenteraad, gemeente, algemene staatsinrichting, lobbyen bij de gemeente en debatteren.

 

Pro Demos

Pro Demos, die bovengenoemde cursus aanbiedt, is een organisatie die probeert de burger te betrekken bij de politiek en enthousiast te maken over politieke zaken. Deze organisatie laat zien, wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen in de politiek. (lokaal, provinciaal, landelijk en Europees).

 

Politiek Actief

Deze cursus zal vooral gaan over kennismaken met lokale politiek, de waarde van actieve besluitvorming, achtergronden van lokale besluiten en werkwijze van raadsleden. Naast theoretische kennis verbeteren deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren en lobbyen.

 

Wie kunnen deelnemen?

De cursus ‘Politiek Actief’ staat open voor iedereen, die geïnteresseerd is in (lokale) politiek. Met een minimum van 10 deelnemers gaat de cursus van start, er kunnen hooguit 30 deelnemers meedoen. Burgemeester Stapelkamp gaf aan, dat als veel meer mensen zich aanmelden, overwogen wordt een tweede cursus te starten.

 

Aanmelden

Tot donderdag 24 september kunnen belangstellenden zich aanmelden bij de griffier mevrouw Chamalaun, via email: j.chamalaun@kapelle.nl of via telefoon (dinsdag, woensdag, vrijdag): 0113 – 33 31 30

 

PolitiekActief2015

 

Reacties

Cookieinstellingen