Risico’s bij non-profit-bestuurders

Foto: fotoshoot youtube

Hoe zijn de risico’s in kaart te brengen en zoveel mogelijk te voorkomen?

Bestuursleden van verenigingen en stichtingen hebben natuurlijk ook hun idealen en willen hun beste beentje inzetten voor hun organisatie. Toch kunnen ook bestuursleden aansprakelijk worden voor risicovolle beslissingen. Daarbij kunnen de consequenties grotere gevolgen hebben dan de aansprakelijkheid voor de organisatie alleen.

Twee voorbeelden:

a. Voordat een organisatie een publieksevenement op poten zet, besluit het bestuur van een stichting investeringen te doen. Echter door slechte weersomstandigheden gaat het evenement niet door en krijgt het bestuur de rekening gepresenteerd.

b. Het bestuur van een sportvereniging heeft ten bate van de vereniging onroerend goed aangekocht, maar heeft verzuimd officieel technisch onderzoek te doen naar de onderliggende staat van het onroerend goed. Het aan te kopen object heeft echter een vervuiling in de onderliggende bodem. Het bestuur wordt dan ook aansprakelijk gesteld.

Aansprakelijkheid bestuurders
Bezig zijn met de idealen van vereniging en stichting: daar komen meer consequenties bij kijken dan menigeen denkt. Onder bepaalde omstandigheden kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de eigen en/of ook de bestuursbeslissingen.

Samenwerking
Via de samenwerking van SMWO en vier Zuid-Bevelandse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal en de vrijwilligerssteunpunten vindt op 28 september in Krabbendijke een cursusavond plaats die aansprakelijkheids-vraagstukken voor bestuurders van verenigingen en stichtingen behandeld.

Cursusinformatie:

Cursus

Maandag 28 september om 19.30 uur is
in ‘de Meiboom’, Krabbendijke de cursusavond:
Voorkomen van aansprakelijkheid voor
bestuurders van verenigingen en stichtingen
Deelnameprijs per persoon is 10 Euro.

Aanmelden tot en met maandag 14 september

Aanmelden via het downloaden en versturen van dit formulier

Meer informatie is te vinden via website van gemeente Kapelle.

 

 

Reacties