Opvang vluchtelingen in Kapelle

Foto: Gemeentehuis Kapelle

Voorstel aan gemeenteraad dinsdag 6 oktober

B & W zullen op de eerstkomende gemeenteraadsvergadering een voorstel bespreken met de gemeenteraad om vluchtelingen in Kapelle op te vangen. Vanmorgen 29 september heeft het college van B & W daarover haar koers bepaald en besloten dit voorstel bespreekbaar te maken.

In het kort komt het voorstel neer op de volgende punten:

  • Medewerking in coördinatie met Veiligheidsregio Zeeland voor een 72-uurs (crisis)noodopvang en beschikbaar stellen van sporthal Kapelle;
  • Medewerking aan tijdelijke opvanglocatie van vluchtelingen in gemeente Kapelle en mogelijkheden onderzoeken in overleg met het COA;
  • Niet verder de mogelijkheden voor de komst van een asielzoekercentrum (AZC) te onderzoeken;
  • Versnelde realisatie inzetten van de taakstelling met betrekking tot huisvesting van statushouders, voor de jaren 2015 en 2016, plus in overleg treden met woningcorporatie RWS en eventueel anderen om de mogelijkheden te bezien

Reacties