Kapelle heeft weer sluitende begroting

Foto: geld.jpg

Gemeente Kapelle heeft begroting voor komend jaar in evenwicht

Ook de begroting voor 2016 heeft gemeente Kapelle sluitend gekregen. De meerjarenbegroting voor 2016 tot en met 2019 kon in juni jongstleden rondkomen. Die meerjarenbegroting was vorig jaar nog een heikel punt toen provinciaal bestuur het nodig vond preventief toezicht in te stellen. Dat is inmiddels van de baan.

Gemeente heeft wel wat bezuinigingen op de planning staan. Zo staan aanpassingen in het personeelsbestand van de gemeente in het vooruitzicht (personeelsverloop en organisatieveranderingen), diverse subsidies worden gekort, het buitenzwembad verdwijnt en een precariobelasting (kabels en leidingen) wordt ingevoerd.

Uit het gesprek met wethouder Herselman bleek, dat invoering op 1 januari 2016 van Diftar (gedifferentieerd afvalstoffentarief) juist een positief financieel plaatje op kan leveren voor de burger als voor de gemeente. De verwerkingskosten kunnen dan omlaag gaan en dat is voor meerdere partijen gunstig.

Wat de wijzigingen in het personeelsbestand van de gemeente betreft zullen burgers daar niets van merken. Er is geen plan om de loketopeningstijden te wijzigen. Door samenwerking in gemeenschappelijke regelingen (GR) kan nog efficiƫnter worden gewerkt. Qua belastingen zullen de tarieven met het inflatiecijfer (1,25%) worden verhoogd.

Mochten in de begroting in het verloop van komend jaar de kosten hoger uitvallen dan door het Rijk beschikbare gelden, dan beschikt de gemeente over voldoende financiƫle middelen om deze mogelijke tegenvallers te kunnen opvangen.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen