Officiële Bekendmaking: Vluchtelingenopvang Kapelle

Foto: CCO Public Domain

Bevestiging opvang

Bevestiging van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is binnen: Vanaf vrijdag 23 oktober is de crisisopvanglocatie Sportcentrum Groene Woud in Kapelle nodig voor opvang van vluchtelingen.

Het gaat om ongeveer 200 personen, zij zullen ongeveer 72 uur hier verblijven. Morgen woensdag 21 oktober start de gemeente met de inrichting van de locatie.

Crisisnoodopvang
Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland verzocht om extra kortdurende crisisnoodopvang voor vluchtelingen te bieden. Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat momenteel Nederland binnenkomt – voornamelijk uit Syrië – moet deze opvang snel gerealiseerd worden. Gemeenten zijn in staat om in korte tijd opvang te verzorgen voor maximaal 72 uur in crisissituaties. De draaiboeken en getrainde medewerkers en vrijwilligers die hiervoor klaarstaan, worden nu ingezet voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen. De Zeeuwse gemeenten werken hiervoor nauw samen. De gemeente Kapelle heeft in dit kader Sportcentrum Groene Woud beschikbaar gesteld.

Aankomst bussen
De circa 200 vluchtelingen komen vrijdag a.s. rond 15.00 uur aan met bussen. Het COA bepaalt wie in Kapelle worden opgevangen en zorgt voor het vervoer. Mogelijk gaat het om de groep die momenteel in Burgh-Haamstede verblijft. Bestuurders en medewerkers van de gemeente Kapelle zullen ze welkom heten en op de hoogte stellen van de huisregels. De vluchtelingen mogen de locatie verlaten maar hen wordt gevraagd om in het sportcentrum te blijven. Op die manier kunnen zij goed op de hoogte gehouden worden over de opvang en eventueel een locatie waar ze voor langere tijd worden opgevangen. Die langduriger opvang vindt plaats buiten de gemeente Kapelle. De crisisnoodopvanglocatie in Sportcentrum Groene Woud is hiervoor niet geschikt.

 

Uitnodiging rondleiding donderdag 22 oktober aanstaande om 19.00 uur
In Sportcentrum Groene Woud zorgt de gemeente voor ‘bed, bad en brood’. Dit wil zeggen dat bedden, sanitaire voorzieningen en voedsel worden geregeld. De voorzieningen zijn sober en doelmatig. Om pers en publiek in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de voorbereidingen, bent u donderdag 22 oktober a.s. van 19.00 tot 20.00 uur welkom voor een korte rondleiding. Op andere tijdstippen en tijdens de opvangperiode worden buitenstaanders niet toegelaten in de sporthal uit oogpunt van privacy en rust.

Vrijwilligers/donaties
Op de opvanglocatie zijn medewerkers actief van de gemeente en het Rode Kruis. Als u zich wilt inzetten voor de vluchtelingen in Sportcentrum Groene Woud, kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. Het gaat hierbij vooral om mensen die activiteiten willen organiseren/begeleiden, voor welke doelgroep is nog niet precies bekend. U kunt zich aanmelden bij mevrouw E. Jansen (e.jansen@kapelle.nl). U kunt ook kleding of speelgoed doneren. Dit kunt u afgeven bij de Welkom Winkel van het Rode Kruis, Scottweg 29 in Goes. De Welkom Winkel is geopend van maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 16.00 uur en op zaterdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur. Vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u ook kleding en speelgoed brengen naar het gemeentehuis. Om praktische redenen kunt u geen spullen afgeven bij het sportcentrum.

Meer informatie
De direct omwonenden ontvangen vandaag een brief over de crisisnoodopvang van vluchtelingen in Kapelle. De gemeente houdt inwoners verder op de hoogte via www.kapelle.nl en de nieuwsmedia. Met vragen kunnen ze contact opnemen met de gemeente via 14 0113. Dit nummer is bereikbaar tijdens de gebruikelijke openingstijden van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober a.s. is de gemeente bereikbaar van 13.00 tot 15.00 uur. Buiten deze tijden kan men voor acute zaken (bv. overlast) vanzelfsprekend terecht bij de politie via 0800-8844 (en in noodsituaties via 112).

Reacties

Cookieinstellingen