“Veilige, rustige en gezellige jaarwisseling”

Foto: CCO Public Domain / pixabay

Aandacht voor veiligheid en preventie

Zomertoer2015D

“Hoe bereik ik de juiste doelgroep ?” was één van de eerste vraagstukken, waarmee burgemeester Stapelkamp het persgesprek opende op donderdagmorgen 17 december in het gemeentehuis van Kapelle. Feit is, dat een jongere generatie steeds meer informatie krijgt en deelt op sociale media, dan via de gebruikelijke papieren media. Dit is één van de redenen waarom de gemeente Kapelle een speciale webpagina op internet zette speciaal voor informatie met betrekking tot de jaarwisseling: www.kapelle.nl/jaarwisseling.

Webpagina gemeente Kapelle
Op genoemde webpagina is informatie te vinden over onder andere regelgeving, overlast, maatregelen, tips en activiteiten. Met name over preventie in veiligheid, afsteken van vuurwerk, carbidschieten, handhaving, klachten overlast en inbraakpreventie wilde burgemeester Stapelkamp nog wel even een toelichting geven. Vandaar dat de lokale, regionale en provinciale pers werd uitgenodigd kennis te nemen van diverse lokale zaken die bij de jaarwisseling spelen.

Vroeger meer overlast
Enkele jaren geleden was volgens de gemeentebestuurder wel van meer overlast  te merken (onder andere moest de voordeur van een naast het gemeentehuis gevestigde politielocatie het ontgelden, en wat overlast op het Dorpsplein in Wemeldinge). De laatste jaarwisseling was het aanmerkelijk rustiger in de gemeente, is de indruk van de burgemeester.

Landelijke regelgeving:
Allereerst heeft het kabinet door landelijke regeling de afsteektijden van vuurwerk ingeperkt: vanaf 31 december mag vuurwerk worden afgestoken tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur). Daarnaast zijn ook andere regelingen geldig: minimumleeftijden aan diverse soorten vuurwerk en kan vuurwerk gekocht en afgehaald worden op 29, 30 en 31 december.

Carbidschieten
Wat het carbidschieten betreft zijn wel ruimere afschiettijden geldig (op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 03.00 uur), maar moesten dit wel voor 14 december aanvragen. Deze APV-vergunningen zijn overigens aan verschillende regels gebonden: onder andere gebruikmaken van maximale omvang afschietinrichting, juiste mengsel afschietkruit, afstand houden woonbebouwing en dergelijke.

Horeca en jongeren
Horeca-exploitanten konden ontheffing aanvragen om bij de jaarwisseling langer open te blijven. Het Jongerenwerk Wemeldinge organiseert in De Kelder in Wemeldinge op 31 december een activiteit vanaf 13.00 uur.

Inbraakpreventie
Wat veiligheid in en om het huis betreft, vroeg burgemeester Stapelkamp extra oplettend te zijn. Niet alleen rondom het Sinterklaasgebeuren, maar ook rondom de Kerst en Jaarwisseling is meer alertheid op het gebied van inbraken en insluipingen gewenst. Zelfs overdag slaan inbrekers steeds vaker toe, dan zijn preventiemaatregelen geen overbodige luxe.

 

GelukkigNieuwjaar2016 - pixabay.comHoop en verwachting
Al met al hoopt en verwacht burgemeester Stapelkamp voor iedereen een veilige, leuke, gezellige Kerst en Jaarwisseling.

Reacties