Nieuwe cursuseditie: Politiek Actief

Foto: fotoshoot youtube

Wegens succes start de cursus Politiek Actief met een nieuwe editie:

Doordat vorig jaar minstens twintig belangstellenden op de wachtlijst zijn gezet, gaat komende maand (vanaf 11 februari) een nieuwe versie van start. Deze gratis cursus voor geïnteresseerden in politieke zaken zal ook weer plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis in Kapelle. Maar waarom is hier in Midden Zeeland zoveel belangstelling voor?

Vragen
Het zou zomaar kunnen, dat steeds meer mensen vragen hebben over bijvoorbeeld: Hoe komen politieke beslissingen tot stand? Kan een individuele burger eigenlijk nog wel invloed uitoefenen, en zo ja hoe dan? Wat doet de gemeenteraad precies en wat komt er kijken bij de voorbereidingen van een gemeenteraadsvergadering? Lobbyen en debatteren is dat ook te leren?

Antwoorden
Bovengenoemde vragen kunnen op de (vijf) cursusavonden aan de orde komen. Uit eigen ervaring weet ik, dat dit geen saaie avonden zijn, waarop alleen maar gekeken en geluisterd dient te worden. Bijna elke week was er een huiswerkopdracht en ook tijdens de cursusavonden mochten de deelnemers een actieve rol vervullen.

Cursusleiding
Op de diverse bijeenkomsten kwamen verschillende gastsprekers aan het woord, die het thema van die betreffende avond op een prettige en levendige manier presenteerden. Ook de cursusleiding was in goede handen, zodat de cursisten een steeds beter beeld kregen, wat er zich in en rondom de politieke arena afspeelt.

Onderwerpen
Op de cursusavonden komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: gemeentepolitiek (inclusief kennismaking met enkele raadsleden), speeddaten (met lokale politici), lobbyen en debatteren. Tijdens de cursus maken de cursisten gebruik van het materiaal, dat door ProDemos is ontwikkeld: ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’.

Kalender2016

Cursusdata:
De bijeenkomsten staan gepland voor de donderdagavonden 11 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart. Na de laatste cursusavond zijn de deelnemers uitgenodigd de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op dinsdagavond 5 april bij te wonen. Cursusavonden starten om 19.30 uur en de afronding van de avond staat gepland om 22.00 uur.

Aanmelding:
– Snelle actie is gewenst, want opnieuw is er plaats voor een beperkt aantal nieuwe aanmeldingen. De wachtlijst van vorig jaar bestond uit 20 personen en voor deze cursus is een maximum ingesteld voor 30 cursisten. Aanmelden tot uiterlijk 1 februari via: emailadres: j.chamalaun@kapelle.nl of via telefoon: 0113 – 33 31 30. Bij overschrijving gaan inwoners van de gemeente voor.

Reacties