Gemeenteraad Kapelle vergadert

Foto: Kapelle.jpg

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 1 maart 2016

Naast de gebruikelijke agendapunten staan onder andere de volgende zaken gepland:

  • Ingekomen stukken, waaronder brief huisvestiging speel-o-theek en brief Dorpsraad Schore;
  • Vragenuurtje met vragen van raadsleden over Reglement van Orde (waaronder vragen over voorgang MFA, begroting Facetscholen, RWS-beleid incassoproces, en speelotheek);

Besluitvormende vergadering:Hamer2016

  • Hamerstuk: Uitgangspunten voor de berekening van de budgetruimte 2017-2020;

Voorbereidende vergadering:

  • Bespreeknotitie toekomst sportcentrum Groene Woud
  • Benoemen van twee leden raad van toezicht Stichting Facetscholen;
  • Vaststellen nota ‘Aanpak voor een goede samenwerkingen tussen gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen’ van de VZG;
  • Milieujaarverslag 2015 en milieu-uitvoeringsprogramma Leefomgevingsplan 2016-2017;
  • Bespreeknotitie zienswijze meerjarig ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio Zeeland
  • Bespreeknotitie Nationale Vlaginstructie

> > Belangstellenden kunnen bijbehorende documenten inzien via de website: www.kapelle.nl > Bestuur en organisatie > Agenda-raadstukken_42129

> > Digitaal meeluisteren of terugluisteren kan via: www.kapelle.nl/bestuur-en-organisatie/audioverslagen-raad_42131

Dinsdagavond 1 maart 2016

De raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van gemeentehuis Kapelle.

Aanvang 19.30 uur – Toegang is gratis – Iedereen is welkom

(Bron: Persbericht Gemeente Kapelle)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook?
   Klik  HIER  en druk op “Vind ik leuk”.


Liever via Twitter?  Volg ons dan via
@Kapelle_nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook: dan 
HIER  aanklikken

Reacties