Taart voor nieuwe twitteraar gemeente Kapelle

Foto: CC0 Public Domain / pixabay / geralt

Traktatie voor 2500ste volger

TaarttraktatieMaart2016Burgemeester van Kapelle, de heer Stapelkamp heeft maandagmiddag 21 maart de 2500ste volger van het twitteraccount van Gemeente Kapelle in het zonnetje gezet. De gelukkige is de heer E. de Koster, directeur Sales and Development van BNG (Center Parcs, kantoor Goes). Hij mocht uit handen van de burgemeester de traktatie, een taart ontvangen. Tevens kon de heer de Koster van de gelegenheid gebruik maken om ervaringen op het gebied van sociale media, internet en zijn kennis uit de toeristische sector met de gemeentebestuurder delen.

Belang van sociale media
De burgemeester kon op zijn beurt het belang en de mogelijkheden van sociale media van gemeente Kapelle in communicatie met burgers en instellingen belichten. Hij wees er onder andere op, dat nieuwsfeiten via sociale media sneller bij de lezers kunnen aankomen dan de gebruikelijke kanalen, zoals kranten en telefoon. (als voorbeeld gaf hij de berichtgeving aan bij crisissituaties).

Start twitteraccount in 2011
In de tweede helft van 2011 heeft gemeente Kapelle het twitteraccount opgestart en tegelijkertijd de gemeentelijke website vernieuwd. In de raadsvergadering van 1 november 2011 is de prestatie geweest. Burgemeester Stapelkamp verwoordde het in 2011 als volgt: “De gemeente is begonnen met een eigen twitterpagina voor het snel doorgeven van nieuwtjes, ontwikkelingen en diverse informatie.”

Gedenkwaardig
Nu op 23 maart 2016 is het daarom wel een gedenkwaardig moment te meer omdat Twitter, als sociaal medium, net op de kop af 10 jaar bestaat. Dit communicatiemedium is trouwens in onze moderne wereld ook niet meer weg te denken, aldus de burgemeester.

Twitterberichten gemeente Kapelle
De tweets (twitterberichten) van de gemeente Kapelle zijn te lezen via twitteradres: @Gem_Kapelle

Reacties