Gemeenteraad Kapelle vergadert

Foto: Kapelle.jpg

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 5 april 2016

Naast de gebruikelijke agendapunten staan onder andere de volgende zaken gepland:

 • Ingekomen stukken, waaronder brief open brief aandeelhouders inzake toekomst Delta; Persbericht verstrekking jodiumpillen, Verzamelbrief van Ministerie van V,W,S, en reactie LHBT Netwerk Zeeland over reactie gemeente Kapelle over regenboogvlag;

Besluitvormende vergadering:Hamer2016

Hamerstukken

 • Benoemen twee leden Raad van Toezicht Stichting Facetscholen;
 • Vaststellen Nota ‘Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en
  gemeenschappelijke regelingen’;
 • Milieujaarverslag 2015 en milieu-uitvoeringsprogramma Leefomgevingsplan 2016-2017;

Bespreekstukken:

 • Tijdelijke uitbreiding omvang griffie-uren;
 • Begrotingswijziging 2016 budgetoverhevelingen 2e bestuursrapportage 2015;

Voorbereidende vergadering:

 • Gelegenheid voor een korte toelichting door de Dorpsraad Schore en daarna de mogelijkheid voor het stellen van vragen over het proces Dorpsvisie;
 • Startnotitie proces opstellen dorpsvisie Schore;
 • Startnotitie preventiebeleid sociaal Domein;
 • Bespreeknotitie instellen adviesraad Kapelle voor Elkaar;
 • Agenda Wonen in De Bevelanden 2025;
 • Bespreeknotitie voorontwerp bestemmingsplan De Moolhoek;
 • Bespreeknotitie Jaarrapportage integriteit 2015;
 • Verantwoording fractievergoeding 2015;
 • Voorstel tot het opnieuw gewijzigd vaststellen van de bestemmingsplannen Loswal en
  1e herziening Buitengebied;
 • Voorstel tot het opnieuw gewijzigd vaststellen van de bestemmingsplannen Loswal en
  1e herziening Buitengebied;
 • Voorstel tot verlenen van toestemming aan het college om de GR Samenwerking De
  Bevelanden te wijzigen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

> > Belangstellenden kunnen bijbehorende documenten inzien via de website: www.kapelle.nl > Bestuur en organisatie > Agenda-raadstukken_42129

> > Digitaal meeluisteren of terugluisteren kan via: www.kapelle.nl/bestuur-en-organisatie/audioverslagen-raad_42131

Dinsdagavond 5 april 2016

De raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van gemeentehuis Kapelle.

Aanvang 19.30 uur – Toegang is gratis – Iedereen is welkom

(Bron: Persbericht Gemeente Kapelle)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook?
   Klik  HIER  en druk op “Vind ik leuk”.


Liever via Twitter?  Volg ons dan via
@Kapelle_nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook: dan 
HIER  aanklikken

Reacties