Persbericht Gemeente Kapelle

Foto: Kapelle.jpg

Vandaag vrijdag 8 april 2016:

Naar aanleiding van de brand in een fruitschuur aan de Bonzijweg te Wemeldinge afgelopen maandag 4 april, stuurde de gemeente Kapelle ons het persbericht, waarin het volgende naar voren kwam:

Asbest in de open lucht
–  Er is sprake geweest van asbest in de tuinen en in de openbare ruimte.
–  Na de brand op maandag is direct de openbare weg schoongemaakt.
–  Dinsdag zijn ook de particuliere percelen onderzocht op de aanwezigheid van asbest.
–  Woensdag bleek dat een aantal percelen schoongemaakt moesten worden en is er direct gestart met de    werkzaamheden.
–  Dit weekend worden naar verwachting de opruimwerkzaamheden afgerond.

Asbest in woningen
Van één woning was direct bekend dat deze vervuild was, de bewoners hebben het pand
maandag verlaten en het saneringsbedrijf start maandag 11 april 2016 met de schoonmaak.

Sloop
Aansluitend wordt er gestart met de sloop van de afgebrande schuur. Afgelopen week zijn ook een aantal andere woningen onderzocht op de aanwezigheid van asbest binnen in de woning, hieruit bleek dat al de onderzochte woningen schoon zijn.

Geen gezondheidsrisico
We kunnen ons voorstellen dat inwoners zich zorgen maken over de aanwezigheid van asbest in de leefomgeving. De GGD heeft hier goed naar gekeken. De GGD geeft aan dat de aanwezigheid van asbest de afgelopen dagen niet heeft geleid tot gezondheidsrisico’s.

Geen zorgen
Mocht het zo zijn dat een iemand kortdurend is blootgesteld aan asbest, dan hoeft hij/zij zich geen zorgen te maken. Asbest is pas schadelijk bij langdurige en intensieve blootstelling.

Dank
Burgemeester Stapelkamp bedankt de omgeving voor het begrip en vertrouwen de afgelopen dagen. De gemeente Kapelle stelt het erg op prijs dat omwonenden haar de tijd en de ruimte heeft gegeven om de werkzaamheden en de onderzoeken uit te voeren.

– – – – – – – – – – – – – – – –
Tot dusver het persbericht namens de gemeente Kapelle.

Bij navraag bij de woordvoerder van de gemeente Kapelle, gemeentesecretaris van den Berge blijkt, dat de oorzaak van de brand nog niet bekend is. Wat de asbestdeeltjes betreft, is het gebied, waar de deeltjes zijn terechtgekomen bepaald op de vijf woningen in de omgeving van de brand (aan de Bonzijweg).’Eén geluk, vertelde de woordvoerder, ‘dat het op die tijd nog geregend heeft, zodat verspreiding van die asbestdeeltjes beperkt is gebleven.’ Een speciaal asbestopruimingsbedrijf (Van Damme) is nog bezig het asbest te verwijderen.

Tot zover zijn geen signalen van verontruste dorpsbewoners over de gevolgen van de brand bij de gemeente bekend. Mochten er nog gezondheidsvragen van dorpsbewoners zijn, kunnen zij die het beste stellen aan GGD Zeeland.

 

Reacties