Algemene Rekenkamer kijkt mee . . .

Foto: Kapelle.jpg

Algemene Rekenkamer kijkt mee . . . .

Hoe ontwikkelt het Sociale Domein zich binnen een lokale gemeente? De Algemene Rekenkamer heeft 12 Nederlandse gemeenten gevraagd mee te werken in een onderzoek op het gebied van het Sociale Domein.Gemeenteraad en B & W van Kapelle heeft vervolgens positief op dit verzoek gereageerd. Het is overigens niet de bedoeling dat het onderzoek (dat loopt vanaf het tweede kwartaal 2016 tot en met 2018) gebruikt wordt om de gemeente Kapelle te beoordelen.

Opdracht
De Algemene Rekenkamer heeft opdracht van het Nederlandse parlement (de Tweede Kamer) gekregen om onderzoek te doen naar uitwerkingen van de decentralisatie van een aantal sociale wetten richting gemeenten. Dat proces begon al eind 2014 en loopt nog steeds door. De Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet zijn daar voorbeelden van. Daarom heeft de Algemene Rekenkamer een verzoek gedaan aan twaalf gemeenten in Nederland om medewerking aan het onderzoek te verlenen.

Doel van het meerjarig onderzoek:
Doel van het meerjarig onderzoek is om lessen, knelpunten en succesfactoren met betrekking tot de inrichting en werking van het sociaal domein naar boven te halen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om de Tweede Kamer en het kabinet te laten zien, wat de gevolgen in de praktijk zijn en wat ze kunnen doen om te zorgen dat gemeenten hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen uitoefenen. Verder wil de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer ondersteunen in de besluitvorming over eventuele toekomstige decentralisaties.

Voordeel
Is er ook een voordeel te bespeuren door mee te werken aan dit onderzoek? Ja, voor de gemeente Kapelle is het onderzoek interessant voor de vergelijking met de andere elf gemeenten die mee doen aan het onderzoek. Doordat de Algemene Rekenkamer mee kijkt en adviseert kan de gemeente profiteren van de grote deskundigheid van dit Hoge College van Staat. Zo kan het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein verder versterkt worden.

Antwoorden op vragen:
Niet alleen over hoe het inrichten van het Sociale Domein op lokaal gebied zich gaat en is gaan ontwikkelen, maar naar ook de werking ervan zal worden gekeken. Onder meer antwoorden op een zestal vragen zullen in dit onderzoek naar boven komen, als het gaat om:
a. Organisatie in uitvoering van nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het sociale domein;
b. Integrale uitvoering van de 3 decentralisaties, te weten: Jeugdwet, WMO 2015 en Participatiewet;
c. Bestuurlijke en financiële risico’s die samenhangen  met de gekozen organisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
d. Beheersing van deze risico’s;
e. Inrichting van het toezicht, de controle en verantwoording;
f. Realisatie van de beoogde doelen

Aanvullende reactie van Burgemeester en Wethouders:
Het meekijken van landelijke specialisten uit het Sociale Domein bij ontwikkelingen op dit gebied op lokaal vlak is een uitgelezen kans om tot kwaliteitsverbetering te komen.”

Betrokken gemeenten kunnen tijdens het onderzoek door regelmatige contacten van elkaar leren, niet alleen welke voetangels en klemmen in het proces nog verscholen kunnen zitten, maar ook de succesresulaten van elkaar kunnen gebruiken om denk- en werkwijzen te verbeteren.

 

 

Reacties