Gemeenteraad Kapelle vergadert

Foto: Kapelle.jpg

Gemeenteraad vergadert dinsdagavond 10 mei 2016

Naast de gebruikelijke agendapunten staan onder andere de volgende zaken gepland:

 • Ingekomen stukken, waar onder andere brief CdK opvang vluchtelingen, overzicht gepasseerde grondverkopen woningbouw 2016, jaarverslag en begeleidende brief Zeeuwse Ombudsman,brief onderzoek bestuurlijke samenwerking, evaluatie uitvoeringsprogramma Kapelle 2015,  motie gemeenteraad Borsele inzake kadernota SMWO, brief Facetscholen, diverse bijlagen bij nieuwsbrieven, brief bezwaar aanpassingsplan bomen Eversdijk, Persbericht Delta

Besluitvormende vergadering:Hamer2016

Hamerstukken

 • Agenda Wonen in de Bevelanden;
 • Voorstel opnieuw gewijzigd vaststellen van bestemmingsplannen Loswal en 1e herziening buitengebied;
 • Voorstel toestemming verlenen aan college om de GR Samenwerking De Bevelanden te wijzigen;
 • Verantwoording fractievergoeding;

Bespreekstukken:

 • Startnotitie proces opstellen dorpsvisie Schore;
 • Voorstel tot wijziging van de regeling landschappelijke inpassing huisvesting arbeidsmigranten;
 • Startnotitie preventiebeleid Sociaal Domein;
 • Aankoop inventaris Dorpshuis Schore;

Voorbereidende vergadering:

 • Vaststelling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Kapelle;
 • Vaststelling bijlage voorzieningen bij Verordening financiële gelijkstelling gemeente Kapelle;
 • Vaststellen Verordening Adviesraad Kapelle voor Elkaar;
 • Bespreeknotitie Startnotitie ontwikkeling integraal armoedebeleid;
 • Wijziging handhavings- en afstemmingverordening Wet taaleis.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

> > Belangstellenden kunnen bijbehorende documenten inzien via de website: www.kapelle.nl > Bestuur en organisatie > Agenda-raadstukken_42129

> > Digitaal meeluisteren of terugluisteren kan via: www.kapelle.nl/bestuur-en-organisatie/audioverslagen-raad_42131

Dinsdagavond 10 mei 2016

De raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van gemeentehuis Kapelle.

Aanvang 19.30 uur – Toegang is gratis – Iedereen is welkom

(Bron: Persbericht Gemeente Kapelle)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook?
   Klik  HIER  en druk op “Vind ik leuk”.


Liever via Twitter?  Volg ons dan via
@Kapelle_nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook: dan 
HIER  aanklikken

Reacties