Is de Zeelandbrug gestremd?

Deze vraag is straks makkelijker te beantwoorden. Er komt een handig informatiehulpmiddel voor de route richting Rotterdam.

Provincie Zeeland heeft een app laten ontwikkelen voor tijdig doorseinen van bijzondere stremmingen van de Zeelandbrug. Bezitters van een IPhone of Android kunnen, volgens Robbert Jan Swiers van de Provincie Zeeland,  nu al de applicatie uit de Itunes App Store (voor de Iphone) en de Google Play Store (voor de Android toestellen) downloaden.

Deze Zeelandbrug app kan een handig informatie-hulpmiddel zijn voor het woon-werk-verkeer richting Zierikzee en Rotterdam. Weggebruikers krijgen eerder stremmingen te zien en kunnen indien gewenst meteen ook de omleidingsroute kiezen.

Gedeputeerde Van Beveren zal de app pas op 16 september officieel in gebruiknemen. Maar wij kunnen alvast oefenen hoe deze in de praktijk zijn nut bewijst.

Voor meer informatie: kijk op www.zeeland.nl

Cookieinstellingen