Meekrap gebouw krijgt andere bestemming

Foto:

Meekrapgebouw in de Ooststraat verandert van bestemming

De gemeente Kapelle is voornemens de bestemming van dit rijksmonument te wijzigen van bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen.  Het wijzigingsplan Ooststraat 47 en het gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning is ook via internet in te zien via:www.kapelle.nl > Inwoner > Bouwen en Wonen > Bestemmingsplannen. Een volledig digitale versie van het ontwerp wijzigingsplan, met code NL.IMRO.0678.kapbiezWZ004-OW01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Op het vaantje in de top van het torentje is net nog het jaar 1873 te zien. Het meekrapgebouw is waarschijnlijk gebouwd in de periode, dat  de meekrapcultuur nog in volle bloei was. De meestoof diende als drogerij voor de meekrapwortels. De droge wortels werden later vermalen tot poeder. En dat diende dan als rode kleurstof (Turks rood) voor de textielindustrie. Toen vanuit België en in Zeeuws-Vlaanderen (Hontenisse) meekrapfabrieken ontstonden was het met de meestoven snel gedaan. Het laatste meekrapstoof-monument dat ik ken in onze gemeente, staat op het adres Ooststraat 47 in Kapelle.

Cookieinstellingen