Top Waardering

Top waardering voor kostersechtpaar Kole

Onderscheiden als lid in de orde van Oranje –Nassau. Locoburgemeester de heer L. Kosten spelde op maandagavond 1 juli 2013 de bijbehorende lintjes op bij de heer C.I.Kole en mevrouw J.H.Kole-Maas.

De Petrakerk in Kapelle-Biezelinge  gaf om 20.30 uur ruimte en gelegenheid  tot een bijzonder gebeuren. Een 45-jarig kosterschap en een aantal functies in kerk en samenleving zorgden voor een breed gedragen  waardering.

Mevrouw Kole  geeft  haar echtgenoot sinds 1968 ondersteuning in het kosterschap voor de kerk. Daarnaast was zij vanaf 1980 enkele jaren betrokken als bestuurslid en secretaris van Zangvereniging Crescendo. Haar passie voor begeleiding van kinderen vertaalde zich vanaf  1984-2008 als vrijwilliger bij de peuterspeelzaal en de crèche.  Ook verzorging van kerk en bijbehorende zalen,  inhoud geven aan open dagen en de innerlijke mens, voor wat de catering betreft, voelde zij als haar taak.

De heer Kole weet zich al vier en een halve decennia in te zetten voor ‘zijn’ kerk. Eerst in het Jufferswegje en later in de Petrakerk aan de Goessestraatweg. Extra inzet werd van hem gevraagd bij de verhuizing en verbouwingen van de kerk in 1984 en 2011. Betrokken was hij bij de Zendingscommissie, in 1968 als lid en vanaf 1971 tot 2001 als voorzitter. Ook bij zangvereniging Crescendo heeft hij een extra steentje bijgedragen: van 1969 tot 1972 als secretaris en van 1990 tot 1996 als voorzitter.

Twee bijzondere mensen krijgen een terechte waardering van hoger hand.

Een onderscheiding voor het inhoud geven aan een takenpakket , waar ook de Gereformeerde Gemeente in Kapelle-Biezelinge trots op mag zijn.