Ontwerpbestemmingsplan

Planning bestemming in ontwerp Vroonlandseweg KapelleDuidelijkheid is wat burgers graag van de gemeente Kapelle zien. 

Het ontwerpplan betreft het gedeelte Vroonlandseweg tussen voetbalvelden, het park Ambachtsherenwegeling en de Vroonlandseweg nummers 41 en 43.
De hoofdlijnen van het plan regelen de ontwikkeling van een multifunctioneel gebouw voor onder andere vestiging van basisonderwijs en maatschappelijke voorzieningen.
Inzage van het ontwerp bestemmingsplan is op verschillende manieren mogelijk:
Tijdens openingstijden bij het Servicecentrum van het gemeentehuis, Kerkplein 1, Kapelle
Digitaal raadplegen via: 
en
en

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
naar: code NL.IMRO.0678.vroonlandseweg-OW01
Gedurende zes weken (vanaf 25 juli 2013) kan ieder een gemotiveerde, schriftelijke zienswijze opsturen naar Gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AA KAPELLE. Via e-mail is niet mogelijk.
Mondelinge zienswijzen naar voren brengen, kan na het maken van een afspraak via telefoon: 14 0113.
Een uitleg over het lezen van ruimtelijke plannen: