Magic-circus in Wemeldinge

Wat nog niet in de kranten stond: Circus in  Wemeldinge !

Op 27 en 28 juli is het dan zover: Magic Circus in Wemeldinge.
Met aanplakbiljetten is het al bekend geworden, helaas nog niet in de overige media.
Bij de Jachthaven in Wemeldinge worden de tenten opgezet en de voorstellingen kunnen beginnen. Aanvangstijd zowel op zaterdag als zondagavond is: 19.00 uur.( De tent is al open vanaf 18.00 uur) Het wordt een avond van spanning en ontspanning, van gewellen en genieten, waar kinderen zich even groot mogen voelen en ouderen weer even kind mogen zijn. En er worden ook dingen getoond, die je thuis echt niet na mag doen . . . 

Uit een uitzending van KRO-Brandpunt van 8 augustus 2011,
o.a. wat achtergrondinformatie over het circus zelf, 
een circusverzamelaar en enkele gesprekken met internationale circusartiesten:

http://www.youtube.com/watch?v=NlV2SjP0E6A