Gemeenteraad Kapelle vergadert

Dinsdagavond 17 september komt de gemeenteraad van Kapelle weer bijeenNaast de gebruikelijke handelingen en vermelding van ingekomen stukken valt de agenda in twee delen te onderscheiden: 

de Voorbereidende vergadering en de Besluitvormende vergadering.
1. In de voorbereidende vergadering wordt voornamelijk informatie uitgewisseld. Voor luisteraars thuis of op de publieke tribune is het vaak een verrassing wat er ter tafel komt.
Misschien is er al iets bekend over de gevolgen van de op 17 september gepresenteerde miljoenen(miljarden) nota uit Den Haag, met de consequenties voor burger en gemeente?
2. De bedoeling van de besluitvormende vergadering is dat er spijkers met koppen kunnen worden geslagen. Deze avond staat op de agenda:
a. de 1e wijziging vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Kapelle 2012 met betrekking tot de nieuwe drank- en horecawet;
b. voorstel kredietaanvraag ten behoeve van planontwikkeling de Bieselinghe;
c. kredietvoorstel met betrekking tot verbouw en uitbreiden van de Wemel;
d. bezwaarschrift Oranjefield – Sedico (in verband met de beslistermijn direct in besluitvormende raadsvergadering.) Met name komt ter sprake: wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard of niet?
Meer informatie over het besprokene deze avond is te vinden via deze link:
Verder kunnen belangstellenden, die deze avond niet op de publieke tribune aanwezig kunnen zijn, meeluisteren of achteraf beluisteren via deze link:
Cookieinstellingen