Voor ‘de Tunnel’: Er op of eronder?

Foto:

Gemeenteraad van Kapelle aan zet: Komt dinsdagavond de beslissing subsidiegeld voor de school te schrappen of niet?Feit is, dat de beslissing om de school te sluiten niet bij de gemeenteraad ligt. Dat is de verantwoording van het schoolbestuur. Maar als de gemeenteraad besluit geen jaarlijkse bijdrage te leveren aan de Schoorse basisschool, kan dat de nekslag betekenen voor het voortbestaan van deze zo belangrijke ontmoetingsplaats van de kleine en zo actieve kern.

Door een omissie in het verleden verstrekt de gemeentelijke overheid een jaarlijkse bijdrage van meer dan 150.000 euro aan de basisschool. Een rijkssubsidie, die voor de andere scholen bestaat, kan helaas voor “de Tunnel” niet opnieuw worden aangevraagd. Dus was de gemeente genegen elk jaar de school financieel te steunen. In de gemeenteraad wordt nu driftig gediscussieerd over de mogelijkheid om dit (op termijn) stop te zetten. Dinsdagavond  8 oktober staat het hoofdpijn dossier (weer) op de agenda in de raadzaal van het gemeentehuis in Kapelle.
Komt er een doorbraak op de gemeenteraadsvergadering of worden beslissingen weer vooruitgeschoven? Enkele voors en tegens op een rijtje:
Voor openhouden: 
  • Een eerder gedane toezegging continueren, hoe houdbaar zijn verkiezingsbeloftes nog als ze in de praktijk niets waard blijken te zijn?
  • De leefbaarheid van een kleine dorpsgemeenschap staat op het spel, naast dorpshuis, kerk, bibliotheekvoorziening, is toch ook een basisschool onontbeerlijk?
  • Onrust in het dorp, onrust op school, want zal het schoolbestuur kunnen besluiten (na dichtdraaien van de subsidiekraan) de school af te stoten?
  • Woningzoekenden met kleine kinderen zullen Schore gaan mijden, en kinderrijke gezinnen, die in Schore wonen, willen misschien wel gaan verhuizen?
  • Zijn alle mogelijkheden voor openhouden wel uitputtend in beeld gebracht?
Voor stopzetten cq. voor subsidie afbouwen en op termijn stopzetten:
  • Is het wel eerlijk tegenover andere scholen, deze school te subsidiëren en andere niet?
  • Gemeente Kapelle wil bezuinigen, in de toekomst komt het gemeentelijk apparaat voor hogere uitgaven te staan, minder rijkssubsidie, meer lokale verplichtingen. Is een gefaseerde afbouw subsidie voor basisschool  “de Tunnel” echt niet mogelijk?
  • Alle inwoners moeten eigenlijk bijdragen aan het openhouden van de school, is het terecht, dat andere voorzieningen hieronder moeten lijden?
  • Heeft de school voldoende zekerheid om in de toekomst te kunnen blijven bestaan en wordt de school misschien van overheidswege toch niet tot sluiting gedwongen, dus zijn gemeentelijke bijdragen geen weggegooid geld?
Het dilemma wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering op dinsdagavond 8 oktober. De avond start om 19.30 uur.  Het aantal publieke zitplaatsen in de raadszaal is beperkt, al is het wel mogelijk buiten de zaal mee te luisteren. Ook kunnen de beraadslagingen op internet vanaf 19.25 uur worden gevolgd via: http://kapelle.notubiz.nl/
Cookieinstellingen