Internetkerk? Wat vindt U/jij?

Foto:

Sinds enkele dagen is een nieuw item aan de internet-horizon: Internetkerk. Is het hype/hope of juist wanhoop?Mijnkerk.nl is deze week voor internetgebruikers aan te klikken als nieuwigheid tussen alle bestaanden kerken van hout, papier en steen. Maar wat moeten we ermee?

Mijnkerk.nl is een initiatief van en wordt ondersteund door de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, de grootste protestantse kerkgroepering in Nederland. In het verleden zijn meer initiatieven geweest op internet, maar die zijn om financiële redenen gestopt. Het is de vraag of Mijnkerk.nl een lang leven beschoren is, of dat het juist het begin is van een nieuwe generatie Nieuwe Gelovigen.
Wat zou positief kunnen zijn?
Een wat ongedwongen belangstelling voor kerkzijn op een eigen tijd, gelegenheid, en ruimte te horen, te zien en te beleven. Onverwachte contacten kunnen leggen op twitter, facebook en andere internet-uitingen bij mensen, die hetzelfde denken als u/jij? Het kan een vrijere vorm van eredienst/liturgie zijn met onderhoudende filmpjes als preek en gebed, een muziekgroep-opname, die zomaar opgenomen kan zijn aan de andere kant van de wereldbol.
Mogen we ook kritsch zijn?
Het is internet, het is niet aanraakbaar, niet te ruiken, afhankelijk van eigen leefsituatie goed of minder goed te beluisteren. De telefoon gaat, of de deurbel gaat en u/ jij kunt door iedereen gestoord worden in de concentratie. Hoe gaat het trouwens met dopen en avondmaal, met water en wijn? Dat is dan toch een ver-van-mijn-bed-show? Meer show dan zelf deelnemen? Niet zelf meebidden, meezingen en meedoen? Dus minder intens?
Wat is er zo anders?
Als kerkganger bij Christelijke Gereformeerde Kerk, of Vrije Evangelische Gemeente of één van de PKN-Kerken in onze gemeente moet je eerste in beweging komen om te komen tot een samenzijn van gelovigen, vrienden, buren, familie en bekenden. Bij internet is het maar afwachten wie die ander is, is hij/zij wel betrouwbaar? Of is het juist een opening om uit het eigen isolement, de eigen gedachtenwereld te komen?
Onderstaand filmpje laat een impressie zien van de eerste bijeenkomst van de internetkerk: mijnkerk.nl. Een zestal meedeinende dames-in-zanggroep bijt de spits af met het lied: “Hier ben ik veilig”. Dominee Fred Omvlee wordt ingezegend, doet de preek en de gebeden. De gebeden werden onder andere verzameld vanuit Twitter. Het geheel van de dienst beslaat maar zo’n 23 minuten en er kan naar believen gepauzeerd of opnieuw bekeken worden. (maar dan is bij hourofpower.nl of kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl eigenlijk ook al zo.)
Graag reacties op de vraag:  Internetkerk?  Wat vindt u/jij?  Hype/hoop of wanhoop?
Reageer op twitter: @Kapelle_nieuws of via email: kapelle@nieuws.qz0.nl