Presentatie Wijkagent Kapelle

Foto:

Een welkome introductie, een goed begin en een goede communicatie is het halve werk

Brigadier Silvan Vael kon zich donderdagmiddag 31 oktober voorstellen aan provinciale, regionale en plaatselijke media. Geassisteerd door burgemeester Stapelkamp, politiecollega’s Esther Boot en Kees van Wely volgde een introductie (kennismaking) over lokale politietaken, waar de wijkagent mee te maken kan krijgen. 
De burgemeester vertelde, dat elke kern specifiek is, want een stad kan met andere oplossingen geconfronteerd worden dan andere kleine kernen. Het heeft ook te maken met een andere beleving van criminaliteit. Een gestolen fiets heeft voor een stedeling vaak een andere gevoelswaarde dan iemand uit onze omgeving.
Allereerst schetste de burgemeester de lokale veiligheidssituatie. Kapelle is één van de veiligste gemeenten in een relatief veilig Zeeland. Daarnaast is het mogelijk, dat de wijkagent voor Kapelle zo dicht mogelijk bij de burgers komt te staan, zodat hij sommige problemen al tijdig kan signaleren. Het is dus voorstelbaar, dat hij fietsend door één van de kernen langskomt. Door deze ogen-en-oren-werkwijze kunnen sommige dreigende menselijke ontsporingen al in de kiem besproken en aangepakt worden. 
Na diverse politiefuncties in Zeeland en Zuid-Holland te hebben bekleed, kon Silvan Vael anderhalf jaar geleden in Kapelle beginnen als wijkagent. Hij rondde vorige maand zijn opleiding af en werd bevorderd tot brigadier. Al is hij werkzaam als wijkagent, hij blijft ook deel uitmaken van het team Kapelle/Reimerswaal.
Wijkagent Vael vertelde, dat hij naast zijn dagelijks werk regelmatig overlegt met lokale organisaties en ambtelijke instanties (ketenpartners), omdat diverse zaken meerdere kanten hebben, dan alleen een politietaak. Als voorbeeld noemde hij onder andere de aanpak van de hennepteelt. Zijn taak kent vele facetten, sommige zijn seizoensgebonden, andere hebben te maken met woongebonden of huiselijke factoren. Vaak kan door tijdig gesprekken te voeren met betrokkenen al (een deel) van mogelijke overlast worden voorkomen of verminderd.
Ook op voorlichtingsbijeenkomsten voor particulieren en ondernemers vervult hij, wat informatie over o.a. preventieve maatregelen betreft, een belangrijke rol, zoals laatst in het gemeentehuis over inbraak en babbeltrucs en bijvoorbeeld bij het komende project “Keurmerk Veilig Ondernemen”.
Naast fysieke aanwezigheid in de dorpen komt ook steeds meer de sociale media in beeld. Door Twitter en Facebook kan het contact met dorpsbewoners verbeteren en verhelderen.
Verder is de politie te benaderen via de website van: politie.nl en telefoonnummers: 0900-8844 voor niet dringende zaken.  Bij Stichting Meld Misdaad Anoniem telefoonnummer: 0800-7000 kan gemeld worden als anonieme beller. 
Toch blijft de politie  ook een vast aanspreekpunt houden in het gemeentehuis Kapelle, op de donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Daar kunnen nog steeds mensen aangiften, klachten  en andere zaken melden. Buiten deze tijden kan ook een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0900-8844 voor een gesprek.
Cookieinstellingen