Thuiszorg niet naar gemeenten

Besluit van Staatssecretaris Van Rijn om verpleging en verzorging van kwestbare mensen met een lichamelijke aandoening niet over te hevelen naar gemeentenNaar aanleiding van het persbericht van de ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen:

Staatssecretaris Van Rijn kwam vanmiddag 6 november met het besluit, via een brief aan de Tweede Kamer: De zorg voor kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening gaat niet naar de gemeenten. Die zorg blijft binnen de Zorgverzekeringswet, dus onder verantwoording van de zorgverzekeraars. De zorg, die samenhangt met begeleiding en ondersteuning gaat wèl naar de gemeenten.
In eerdere plannen zou juist een ‘knip’ worden aangebracht tussen verzorging en verpleging. Dat zou kunnen leiden tot chaos voor cliënten, omdat verzorging zou worden ondergebracht onder de WMO en verpleging onder de zorgverzekeringswet. Nu beiden verzorging en verpleging onder te brengen bij de zorgverzekeraars kan integrale zorg worden geboden.
Citaat van de voorzitter van de ANBO: “De gemeenten zullen de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om de drie decentralisaties – zorg, jeugd en werk – tot een goed einde te brengen. Door zowel de verzorging als verpleging niet bij de gemeenten te leggen, kunnen gemeenten zich beter concertreren op het uitvoeren van die extra taken. ” 
Het gaat daarbij om de nieuwe aanpak wijkverpleging en lijfgebonden medische zorg, die voorkomt vanuit een ziekte, een aandoening of beperking vanuit de zorgverzekeringswet.