Informatie particulier afval regio Kapelle

Over plastic afval, glasbakken en andere afvalinformatie voor inwoners van gemeente KapellePlastic afval:

Dat er op vrijdag 29 november 2013 weer ┬áde plastic zakken in de gemeente Kapelle worden opgehaald, dat wist u vast al? En wat er nou wel of niet bedoeld wordt met ‘plastic afval’ weet u natuurlijk ook, dat staat trouwens globaal ook op die betreffende plastic zakken gedrukt.
Afvalbakken:
Maar dat de ophaaldienst de plaats, waarop de afvalbakken worden opgehaald, zou kunnen wijzigen, wist u dat ook al? Volgens de website van gemeente Kapelle zou dat vanaf 2 december aanstaande het geval kunnen zijn. “Iedereen voor wie de aanbiedplaats verandert, krijgt hierover een brief van de ZRD”. Meer kunnen we lezen op: www.kapelle.nl
Tip: Houd op de ophaaldag wel de tijd in de gaten: ophalen kan al plaatsvinden vanaf ‘smorgens 07.30 uur.
Verplaatsing glasbakken en kledingcontainer Biezelinge:
Gemeente Kapelle heeft in de planning staan, dat op 5 december de glasbakken en kledingcontainer, die nu nog aan het Jufferswegje te vinden zijn te verplaatsen.
Deze containers zullen worden versleept naar een plaatsje op een gazon ter hoogte van Blaaspoort 1. Bewoners uit de betreffende omgeving worden door een gemeentelijk schrijven hiervan op de hoogte gebracht. Dit is ook weer na te lezen op: www.kapelle.nl