Officiële mededeling Provincie Zeeland

Betreft vergunningaanvraag Conservenfabriek COROOSOp 16 februari 2014 hebben de Gedeputeerde Staten van Zeeland een omgevingsvergunning-aanvraag ontvangen (betreffende algemene bepalingen omgevingsrecht) van COROOS Conserven B.V. Kapelle.

Dit betreft het plaatsen van een luchtbehandelingssysteem en het verhogen van het dak van de produktiehal 2 (NF).
Tegen deze aanvraag kan een bezwaar worden ingediend, nadat op de aanvraag is beslist.
Voor verdere informatie kunt u bellen met de heer Cuperus (telefoon: 0115-74 51 14).
(zie ook de publicatie op de website van Provincie Zeeland d.d. 09-04-2014)
Cookieinstellingen