‘Voorouders komen tot leven’, infomarkt in Kapelle 

Foto:

Genealogische en Heemkundige markt over onderzoek naar leefomgeving en stambomen in Dorpshuis de Vroone in Kapelle op zaterdag 19 aprilInformatiemarkt over interessante onderwerpen. Organisator is de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Zeeland. Deze afdeling bestaat uit meer dan 400 leden en komen vaak bij elkaar in Dorpshuis ‘de Vroone’in Kapelle.

Genealogie:

Onderzoek naar reconstructies van het verleden is een tijdrovende bezigheid. Professionals en hobbyisten in het verre verleden waren er al mee bezig. Eigenlijk is het een constante puzzel(duik)tocht om unieke zaken en gebeurtenissen boven water te krijgen. Wie een beetje tijd over heeft om zich daarin te verdiepen, zou zomaar spontaan hele dikke boekwerken kunnen schrijven. En het leuke is, dat wie goed oplet: ‘L’histoire se repète’, dat de geschiedenis zich steeds, weliswaar in andere vormen, weer weet te herhalen.
Heemkunde:
De Heemkundige Kring De Bevelanden heeft als doel: het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van deze streek. Leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van mensen, die in deze contereien wonen en gewoond hebben, worden in deze kring regelmatig te berde gebracht. Zo stond op het programma van de jaarvergadering 11 april in Amicitia in Kloetinge na de pauze de lezing: ‘Boereleuntje,  of de disco van Goes, anno 1900’. 
Ieder, die voorafgaand aan de Franse week in Kapelle-Wemeldinge en omstreken meer wil weten over voorouders, gebeurtenissen en andere unieke zaken uit eigen omgeving, kan hier naar hartelust rondstruinen. Meer dan 70 meter marktkramen gevuld met boeken en tijdschriften staan gereed met algemene en specieke informatie. Wie wil weten of een voorouder nog in het leger van Napoleon gediend heeft, kan hier alvast een beginnetje proberen te ontdekken, wie weet.
Zaterdag 19 april 2014 vanaf 10.00 uur – 16.00 uur
Genealogische en Heemkundige Markt

Dorpshuis ‘de Vroone’, C.D.Vereekestraat 74, Kapelle
Toegang is gratis
Cookieinstellingen