Voorrang verlenen?

Foto:

Zeer beknopte uitleg van voorrang verlenen in het wegverkeer door gemeente Kapelle.(Als bron is geput uit de website van Gemeente Kapelle)

Een nobel streven is het van een gemeenteambtenaar om aan de argeloze  burger de voorrangsregels van het wegverkeer uit te leggen. Want we zijn nooit te oud om te leren, nietwaar? Alleen zijn er echt maar een drietal hoofd(voorrangs)regels die een verkeersdeelnemer hoeft te weten?
a. Bestuurders van rechts komend op gelijkwaardige kruisingen gaan voor;
b. Bestuurders die vanuit een uitrit de weg opgaan of vanaf de weg een inrit  inrijden, laten het overige verkeer voorgaan;
c. Bij een bijzondere manouevre van een bestuurder gaat het overige verkeer voor.
Was het maar zo simpel. Theorie-examenkandidaten voor een rijbewijs weten dat maar al te goed. Het is slechts een deel van het verhaal.
Een drietal voorbeelden:
a. Bestuurders zijn alle weggebruikers, behalve voetgangers. Dat mag dan waar zijn, maar wat is een voetganger? Een motorrijder te voet, een skeeler, een ruiter naast het paard te voet, of een persoon in een rolstoel zijn dat allemaal voetgangers?
b. Hoeveel uitritten binnen onze gemeente zijn officieel uitgevoerd als uitritconstructie? Voldoen ze daar echt allemaal aan? Wat een weggebruiker allereerst nodig heeft, is immers duidelijkheid.
c. Zijn er ook uitzonderingen op de regel? (En dan laten we even de trams, onverharde wegen en militaire colonnes maar even buiten beschouwing.) Wat zijn voorrangsvoertuigen en wat te doen als een bus binnen de bebouwde kom vanaf een bushalte gaat wegrijden?
Conclusie: Laten we positief blijven en de hoop uitspreken, dat als onze wijkagent nog een avondje vrij heeft om elke weggebruiker, die verkeersveiligheid een groot goed vindt, weer eens naar de nieuwste verkeersregels bij wil komen praten.
Cookieinstellingen