Airbags voor 50+ fietsers?

Foto:

SWOV presenteerde donderdag 12 juni rapport ‘Fiets-ongevallen van 50-plussers in Zeeland’

Als een oudere fietser gewond raakt in het verkeer, is zoiets te voorkomen of op z’n minst het ongevalsrisico te verminderen? De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) presenteerde donderdag 12 juni het rapport ‘Fietsongevallen van 50-plussers in Zeeland’ (Hoe ontstaan ze en wat kunnen we eraan doen?)
Aanleiding voor het onderzoek was dat meer dan de helft van het aantal ernstig gewonden in Nederland bestaat uit fietsers. Bij 80 procent van de meest ernstig gewonden betrokken bij ongevallen was er geen gemotoriseerd verkeer bij betrokken. Een reden te meer voor Provincie Zeeland om in haar beleid extra aandacht te besteden aan veiligheid van fietsers. 
Daarom heeft de SWOV tussen oktober 2012 en november 2013 in samenwerking met ROVZ en de provincie Zeeland ongevalsituaties onder de loupe genomen en onderzocht. Hierbij werden die ongevallen (35 stuks) eruit geselecteerd, waarbij sprake was van fietsers van 50 jaar en ouder en waarbij geen gemotoriseerd betrokken was. 
Een zevental beschrijvingen van ongevalsscenario’s zijn in het rapport te onderscheiden, ondermeer over: aard van omstandigheden en factoren, de aard van het ongeval, fouten van de fietser en de gevolgen daarvan.
Daarnaast zijn aanbevelingen in het rapport opgenomen over verbeteringen die de verkeersveiligheid voor fietsers kunnen verhogen. Dit varieert van onnodige obstakels in het verkeer verwijderen tot aanpassingen aan fietsen.
Een aantal maatregelen zijn inmiddels al door diverse instanties opgepakt. Zo zijn onnodige obstakels (fietspaaltjes) weggehaald en e-bike instructiedagen georganiseerd (onder andere maandag 2 juni jongstleden in Kapelle). Andere maatregelen zijn nog in ontwikkeling of worden ontwikkeld.
Het volledige rapport van de SWOV is via deze link in te zien.
Bron: Persbericht Provincie Zeeland
Cookieinstellingen